72565. lajstromszámú szabadalom • Beállítható zárcím

Megjelent 1818. évi augusrtua hó 27-én. • MAGY. rf^ KJR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72566. szám. VIH/d. OSZTÁLY. Beállítható lárclm. ELECTR. BOGENLAMPEN-APPARATE-FABRIK G. M. B. H. CÉG ÉS JULIUS NEU CÉG NÜRNBERGBEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 11-ike. Elsőbbsége 1917 mijns hó 29-ike. A találmány tárgya zárcim, mely a kulcslyuk és a kilincsszár befogadásara szolgáló nyílás közötti különféle távol­ságokra beállítható. Az ösmert zárcimek­nél ezen távolság megváltozhatatlan, úgy hogy csupán a megfelelő ajtózárakhoz vagy hasonlókhoz használható. Ezlzel szemben a találmány szerinti zárcím ezen távolság beállítását teszi lehetővé, miért is aem szükséges a zár címeket á különféle záraknak megfelelő különböző nagyságokban raktáron tartani, hanem elegendő egyetlen nagyság, mely az ösz­szes zárakhoz használható. A mellékelt rajzban a találmány tárgya két példaképem megoldási alakjában van föltüntetve. Az 1—^brában az egyik megoldási alak elölnézete, az A—B vonal szerinti, illetve a C—D vonal sze­rinti keresztmetszete vari ábrázolva, mely szerint a zárcím az (1) és (2) bádogcsí­kokból áll, melyek köziül az előbbinek oldalszélei át vannak görbíive, úgy hogy a (2) bádogcsík számára (la) vezetéke­ket alkoí. A két csík ennélfogva telesz­kópszerüen tolható el egymásban. Az (1) bádogcsík a kilincsfordító számára szük­séges (3) nyílást és a (2) bádogcsík a {4) kulcslyuknyílást tartalmazza. A két bádogcsíkot a mindenkor hasz­nált zár lyuktávolságának megfelelően állítjuk be és azután a szokásos módon csavarokkal fölerősítjük. A 4—6. ábrában föltüntetett foganato­sítás! alaknál, melynek* E—F keresztmet­szetét az 5. ábra, G^—H keresztmetszetét pedig a 6. ábra mutatja, a zárcím (1) bá­dogcsíkból áll, mely a kilincsfordító szá­mára szolgáló (3) nyílást és az (5) hossz­irányú hasítékot tartalmazza. Az (1) bá­dogcsíkon a (4) kulcslyukai tartalmazó (6) tolóka tolható el. Ezen tolóka beállításával változtathat­juk a kilincsfordító nyílása és a kulcs­lyuk közötti távolságot, amely célból az (5) hasítéknak kellő hosszúsággal kell bírnia. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Beállítható zárcím, melyet az jelle­mez, hogy a kilincsforditó nyílása és a kulcslyuk közötti távolság változtat­ható. 2. Az 1. alatt igényelt zárcím megoldási alakja, melyet két egymásban lelesz­kópszerüen eltolható bádogcsík jelle­mez, melyek közül az egyik a kilincs­fordító nyílását, a másik pedig a kulcs­lyukat tartalmazza.

Next

/
Thumbnails
Contents