72564. lajstromszámú szabadalom • Cipőszögező bak

Megjelent 1918. évi augusztus hó 27-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 72564. szám. l/b. OSZTÁLY. Cipőszögező bak. S1EGER LOUIS MÉRNÖK KÖLNBEN. A bejelentés napja 19i7 november hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát képező cipő­szögezőbak az ismerteiktől abban külön­bözik, hogy három helyett csak két ága van, minek következtében az ismertek­nél sokkal egyszerűbben és könnyebben kezelhető. Azonkívül, bár csak két ága van, éppen olyan szilárdan áll helyén, mint az ismeretes háromágú bakóik. A jelen cipőszogezőbak lényegében két kaptafáiból áll, amelyek bakká vannak összefoglalva s az összekötő részieken széles, kb. derékszögű négyszög alakú fölületek vannak kiképezve, amelyek használat ~ altalmával a bak szilárd fek­vését biztosítják. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája a találmány szerinti szögezőbakngk két kiviteli alakját tün­teti föl távlati képben. Az 1. ábra szerinti kivitelnél a na­gyobb (a) kaptafa cipötalpak, a kiselbb (b) kaptafa pedig cipősarkok szögezésé­nél használtatik. A 2. ábra szerinti kivitelnél a rendes méretű cipőtalpaik szögezésére szolgáló (a) kaptafa gyermekcipők szögeziésénél használandó (c) .kaptafával van egye­sítve. Magától értetődik, hogy a kétféle kaptafa alakja és méretei tetszőlegesen1 változtathatók. A bakot nem szükséges vasból készí­teni, amennyiben annak anyaga fa, mükőmassza vagy más olcsó anyag is le­het. A bak egy darabból állítható elő, azonban a gyártás megkönnyítése céljá­ból több darabból is készülhet, amelyek úgy erősíttetnek össze, hogy a baknak laza részei nincsenek. A találmány szerint a két (a, b), il­letve (a, c) kaptalat összekötő részek széles,: kb. derékszögű négyszög alakú (d, e) fölületekkel vannak kiiképezjve, amelyek a bak használata alkalmával annak szilárd helyzetét biztosítják. A szögezésre szolgáló (a", b'), illetve (á, c) fölületek, ha a leik nem vasból készül, fémlemezzel vagy lölöntött műkő­masszával bonthatók. SZABADALMI IGÉNYEK. < 1. Cipőszögezőbak, jellemezve két egy­mással egyesített kaptafa által, ame^ lyeknek összekötő részei szeles, kb. derékszögű négyszög alakú fölületek­kél vannak kiképezve oly célból*.

Next

/
Thumbnails
Contents