72563. lajstromszámú szabadalom • Nyél mótorral hajtott szerszámgépek számára

Megjelent 1918. évi augusztus hó 27-én. MAGY. szabadalmi SZABADALMI 72563. szám. XVIK OSZTÁLY. Nyél mótorral hajtott sierwámgépek esimára. SIEMENS-SCHUCKEHT-WÉRKE G. M. B H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1916 saaptember hó 28-ika. Eluöbbséjje 1916 április hó 28-ika. A találmány oly mótorral hajtott szer­számgépekre vonatkozik, amelyéket munkaközben egy vagy két kézzel kell tartanunk és célja, hogy a gépet, kivált­nehezen hozzáférhető helyen* biztosab­ban vezethessük, mint az ismert fül­szerű vagy a reszelők szokásos fogantyú­jánál fogva. A találmány szerint a nyélnek a (T) bötühöz hasonló alakja van (1. a csatolt rajzot), ily nyél áll pl. a fúrógép (a) tok­jára megerősített (b) szárból, amelynek tengelye a (d) fúrószerszám geometriai tengelyéivel egybeesik és az ellipszoid-' szerű., keresztben futó (e) fogantyúból, amelynél fogva a nyelei kézbe vesszük. Az (e) fogantyút végein, a géptok felé eső oldalon célszerűen szarvalakú (f) toldatokkal látjuk el, amelyek meggátol­ják, hogy a szélső ujjaink a keresztdarab végéről lecsússzanak. Avégből, hogy a szerszámgépnek a nyélbe vagy á gép tokjába szerelt villa­mos kapcsolóját a nyelt tartó kezünkkel be- vagy kikapcsolhassuik, az (e) fogan­tyúban az ellipszoid tengelyéhez párjhu­zarnos (h) tolóka van elrendelne. E totókát az (e) fogantyút tartó ke­zünk hüvelykujjával az egyik, s a kis ujjával az ellenkező irányba, mozgathat­juk; a tolóka mozgását a kapcsolóra az­tán. tetszőleges módon vihetjük §i, amit a rajzon föl sem tüntettünk. - SsM TM UIMI: íMh UM L. 1. Nyél mótorral hajtott szerszámgépek számira, jellieinezive a (T) bötühöz haisonló alakkal, amelynek szára a keresetben futó fogantyújával ellen­kező végén fut össze a gép tokjával. 2. Nyél mótorral ""hajtott szerszámgépek számára a (T) bötühöz hasonló szár­ral és fogantyúval, jellemezve a ke-, resztben futó fogantyú végein szerv­szerű toldatokkal, amelyek meggátol­ják, hogy a nyelet tartó kéz a fogan­tyúról lecsúszhasson. 3. Nyél mótorral hajtott szerszámgépeik - számára, a (T)' bötühöz hasonló. szár­ral 'és fogantyúval, jellemezve a ke­resztben futó fogantyújában, ez utóbbi tengelyéhez párhuzamosan etaende­" zett tolókárval, amely a mótor kap­csolójának működtetésére szolgál. (1 rajalap melléklettel.) wuM 'iOw*«rT<M* »it « mwmlUt

Next

/
Thumbnails
Contents