72562. lajstromszámú szabadalom • Fatalpú cipő

Megjelent 1918. évi angasztng hó 27-éii. MAGY. gg^. KIR. SZABADALMI j|||| g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72562. szám. , l/i>. OSZTÁLY. Fatalpú cipíf. . ' '. MACEÁN GYÖRGY ASZTALOSMESTER ARADON. A bejelentés napja 1916 február hó 12-ike, A találmány tárgya fatalpas (Cipő, melynek az eddig ismert hasonló cipők­kel szemben lényeges előnyei vannak. Az új cipő főelőnyei, hogy előállítása rendkívül egyszerű, .továbbá, hogy az el­kopott talp vagy sarok a cipőfölsőrész­megsértése nélkül csekély költséggel ki­cserélhetők. Ezen előnyök azáltal éretnek el, hogy míg eddig fatalpú cipőknél a fölsőrészt a talppal rendszerint fácolás segélyével kötötték Össze, addig a találmány értel­mében a fölsőrész az egymással csava­rolás vagy szögezés utján összekötött talp és talpbélés közé van szorosan be­fogva. Emellett a sarok is külön darabot képez, mely a talpat és talpbélést össze­kötő csavarok segélyével könnyen kicse­rélhet ően van a talppal összekötve. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező fatalpú cipő egy kiviteli példáját papucs alakjában mutatja. Az 1. ábrán a cipő oldalnézete, a 2. ábrán alulnézete és a 3. ábrán 3 2. ábra A—B vonala szerint vett metszete látható. . Az (a) fölsőrész, mely tetszőleges szö­vetből, bőrből stb. készülhet, szélével a (b) talp*és a (c) talpbélés közé van be­fogva. A (b) talpat és a (c) talpbélést a (d) csavarok kötik egymással össze. Az (e) cipősarok szintén különálló darabot képez, mely a (b) talpat és a (c) talp­bélést egymással összekötő és az. (a) fölsőrészt ezek közé beszorító (f). csava­rok segélyével van a talphoz erősítve. Ha akár a talpat, akár a sarkat akar­juk újjal pótolni, csak a (d), illetve (f) 5 csavarokat kell oldani és az új rész jbe- „ illesztése után visszacsavarolni. Nyilván­való, hogy ezáltal az elkopott részek ki­cserélése kevés munkával, a fölsőrész megsléírtése nélkül végezhető. Esetleg ugyanily módon a fölsőrészt is kf léhet cserélni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1 1.. Fatalpú cipő, azáltal jellemezve, hog^ a talp és a talpbélés egymással csava­rok vagy szögek útján van összekötve és a szélével a talp és a talpBélés közé helyezett fölsőríész ugyanezen csava­rok vagy szögek segélyével van fogva­tartva. » 1 / • .

Next

/
Thumbnails
Contents