72561. lajstromszámú szabadalom • Számlálóasztal

Megjelent 1918. évi augusztus hó 27-én. MAGY. KIK szabadalmi vs£§f hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72561. szám, Vlf/o. OSZTÁLY. Számláló asztal. f KLAUSNER EMÁNUEL MÉRNÖK BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 21-ike. Elsőbbsége 1917 március hó 29-ike. A jelen találmány tárgya számláló­asztal, mely azáltal van jellemezve, hogy a tárgyak megszámlálására szolgáló cel­lák fenekeit egy- vagy kétrészű, iecsap­pantható közös lemez alkotja és hogy ez utóbbi alatt elrendezett tartály elzárható elvételező nyíláshoz vezető rézsútos fe­néklemezzel van ellátva. A Iberendezés további jellemzője abban áll, hogy a számlálásra szolgáló cellákon kívül egy elkülönített tartály fölött fekvő, további cella van elrendezve, melynek feneke a számláló-asztal lecsappantható fenéik­lemezével kényszerkapcsolásszerüen van összekötve és mely arra van hivatva, hogy a számláló-asztal töltésiednek számát egy-egy tárgy behullásával megszámlál­hassuk. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakját szem­lélteti. Az 1. ábra részben a 2. ábra A—A vonala szerinti metszett előlnézetet szemléltet. A 2. ábra fölülnézet. A ' 3. és 4. ábrák a 2. ábra B—B és C—C vonala szerinti metszeteket szemléltet­nek. Az 5. ábra részleges metszet az 1., illetve 3. ábra D—D vonala szerint. A 6. ábra részleges metszet az 5. ábra E—E, illetve a 2. ábra B—B vonalit szerint. Az (m) számlálólemez (3. ábra), mely az (a) szekrény födőjét alkotja, a tár­gyak fölvételére szolgáló, fölül és alul nyitott (c) cellákat tartalmazza. Ezeknek a celláknak fenekét az (o) lemez alatt, még pedig ennek szemközt fekvő olda­lain csuklósan megerősített két (N, n) lemez alkotja. Ezeket az egymás felé lengethető lemezeket fölső oldalukon nekifutó fölületekkel ellátott rugalmas (i) reteszötlök (6. ábra) és egy annak fölfékvési fölületét alkotó, az (a) födő­lemez alsó fölületén vezetett (r) tolattyúk tartják a 3. ábrán föltüntetett megemelt helyzetben, melyben az (o) cellákat alul elzárják. Az (r) tolattyút az (x) húzó­rugó (5. ábra) tartja meg abban a hely­zetbén, melyben az (i) ötlők teljes ré­szein pihennek és (d) fogantyú segélyé­vel az (x) rúgó hatása ellenében annyira kihúzható, amennyire ezt a lökethatáro­lást alkotó (f) vezető- és támaszíó-orsök megengedik. Ebbe a végállásba való átmenetnél az (r) tolattyú (o) kivágásai az (i) ötlők alá kerülnek és az (N, n)' fenéklemezeket a

Next

/
Thumbnails
Contents