72559. lajstromszámú szabadalom • Jó vörösöntésű fém, vagy kovácsolható bronz minőségi tulajdonságaival rendelkező fehér fémötvözet

Megjelent 1918. éri augusztus hó '47-én. MAGY. gfe. KIR. SZABADALMI MgB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72559. S7,ám. XVI/c. OSZTÁLY. Jó Törösöntésft fém, vagy kováqsolható bronz minőségi tulajdonságaival rendel­kező fehér fémötvözct. MASCHINENBAU-ANSTALT HUMBOLDT CÉG KÖLN-KALKBAN. a 71484. az. asabadalom pótazabadalma, melynek bejelentési n&pja 1916 jolima hó 24-ike és elsöbbaége 1915 október hó 9-ike. A törzsszabadalomban védett ötvözet előállítására való eljárás foganatosítása folyamán azt a megfigyelést tettük, hogy az ilyen úton kapott fémötvözet szilárd­sága valamint apró szemcséjű szövezete további pótanyagok hozzáadásával jelen­tékeny mértékben javítható. Ilyen pótanyagok gyanánt jól bevál­tak: siliciurn, alumínium, kálcium és mágnézium. E fémek bevitele a főötvö­zetbe a legelőnyösebben egy előötvözet előállításia útján történik és pedig jól be­váltak az olyan előötvözetek, melyek a következő összetételüek: Mn 50% Fe Si (kb. 75%-os) 19% A1 25% Mg 6% összesen 100% A mangánnak és a ferrosiliciumnak az ötvözetbe külön-külön való bevitele helyett, a művelet foganatosításakor^, a gyakorlatban előnyösnek bizonyult a ke­reskedelemben kapható, ferromangán­silicit nevű ötvözet használata, mely átla­gosan kb. 15% Si-ből, 70% Mn-ból és 15% vasból áll. Ebből a ferromangán­silicitötvözetből az elöötvözet megolvasz­tására olyan mennyiséget veszünk, mely az előötvözet mangánban és ferrosili­ciuimban való össztartalmának felel meg. Az ötvözet előállításakor továbbá ki­tűnt, hogy az előötvözetben foglalt szén jelentékeny mértékben fokozza a főötvö­zet kristályosodási sebességét, úgy hogy ha karbidok említésreméltó mennyiség­ben vannak jelen az ötvözetben, durva szemcséjű szövezet keletkezik. Az ötvözet előállítása már most a kö­,vetkező módon történik: Kemény horganyt beolvasztunk és olyan hőfokra melegítünk, mely valami­vel van a horgany forráspontja alatt. Ehhez az olvasztott anyagihoz erélyes kavarás közben, kb. 10%-ban, a külön edényben vagy kemencében egyidejűleg megolvasztott előötvözétet tesszük. Hogy lehetőleg finom szemcséjű törési fölületű ötvözeteket kapjunk, ajánlatos a főötvözethez még kis mennyiségű, kb. 1—2% fémes kálciurnot és ugyaniannyi fémes mágnéziumot tenni és pedig cél­szerűen apró darabokban, alámerítéssel, amíg oldódása be nem következett.

Next

/
Thumbnails
Contents