72554. lajstromszámú szabadalom • Tömeges gyártásra alkalmas kerék

Megjelent 1918. évi augusztus hó 27-én . MAGY. szabadalmi KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72554. szám. XX/a. OSZTÁLY. Tömeges gyártásra alkalmas kerék. hrivnák lajos mérnök budapesten. & bejelentés napja 1917 mireina hó 26-ika. // A találmány tárgya taligák, kocsik és mindennemű járművek részére szolgáló kerékre vonatkozik, anielv szerkezeténél fogva a tömeggyártásra igen alkalmas, minthogy sajtolás útján előállított egyes -alkatrészei könnyen kicserélhetők és pó­tolhatók. A találmány lényege abban áll, hogy a két szomszédos küllő egyetlen egy haj­lított darabból áll és egymással összekö­tött két tárcsa kivágásai által alkotott csatornában helytállóan van tartva. Ezen két tárcsa külön puska mellőzésével köz­vetlenül a tengelyen forgathatóan van ágyazva és egy tengelyen elrendezett kar rima révén bizonyos egymástóli távolság­ban van tartva. TJgy a küllők, mint pedig a tárcsák sajtolás útján tömegesen gyárt­hatók és egyik, vagy másik alkatrésze megsérülés esetén könnyen kicserélhető. Mellékelt rajzon a találmány saerinti­kerék egy foganalositási alakja van föl­tüntetve. Az 1. ábra a kenék oldalnézete. A 2. ábra a kerék keresztmetszete. A két szomszédos (a), (b) küllő egyet­len egy megfelelően hajlított daraibból 411, mely .hajlított részénél fogva a (c) és (d) tárcsa megfelelő alakú kivágásában van tartva és a tárcsákat összekötő (e) csavar meghúzása után helytállóan rög­zítve. Az (a), > (b) küllők, valamint a (c), (d) tárcsák a csatorna alakú kivágással együtt sajtolás útján állíttatik elő, miál­tal ezen kerék tömeges gyártásra igen alkalmas. A tárcsák külön puska alkal­mazása nélkül közvetlenül az (f) ten­gelyre forgaltihatóan vannak erősítve és1 a tengelyen elrendezett (g) karima révén bizonyos ejgymástóli távolságban tartva. SZABADALMI ISÉWT. Tömeges gyártásra alkalmas kerék, az­által jellemezve, hogy a két szomszé­dos és sajtolás útján előállított küllő egyetlen egy megfelelően hajlított da­rabból áll, mely középső meghajlított résiénél [fogva két egymással össze­kötött és szintén sajtolás útján készült tárcsa kivágásai révén alkotott csa­tornában van tartva, mi mellett a tárcsák közvetlenül a tengelyen van­nak elrendezve és egy karima révén, bizonyos egyimástóli távolságban tartva. (1 nfdáp nWlMrfcrttel.)

Next

/
Thumbnails
Contents