72552. lajstromszámú szabadalom • Berendezés váltakozó áramnak egyenárammá alakítására

72552. szám VII/K. OSZTÁLY­Berendezés váltakozó árctamak egyenárammá alakítására. siemens & halske a.-g. cég berlin­siemensstadtban. A bejelentés napja 1917 május hó 9-ike. Elsőbbsége 1916 májas hó 17-ike. A váltakozó áramnak egyenárammá alakításéra való, ismert, lengő fegyver­zetű berendezések hatása azon alapszik, hogy a fegyverzet, melyet permanens mágnes polarizál, váltakozó áramú elek­tromágnes vagy tekercs befolyása alatt fölváltva vonzatik és ellíiketik. Ezzel a fegyverzettel azután kontalílusemelők va»na<k mereven összekötve, melyek kontaktusokra ütnek. Az utóbbiakhoz kapcsolt transzformátor áramainak vál­takozva való csökkentésével történik azután a bevezetett váltakozó áraimnak egyenárammá alakítása. Bzeknéí a készülékeknél a fegyverzet­nrfc, beállítható rúgók segéiyével, olyan önrezgési számot keit adni, mely igen pontosait megfelel a váltakozó áriam frekvenciájának, azaz a fegyvereetnek a váltakozó árammal tökéletes reszonnan­ciában kell rezegnie. Ilyen • pontosan be­szabályozott rúgók nélkül a készülékek, a váltakozó áram bekapcsolásakor, nem gerjednek. Másrészt: a helyes frekvencia mellett üzemben lévő készülék rögtön megáll, mihelyt a frekvencia nagyobb mértékben megváltozik. Csekély frek­venciaingadozások a kontaktusokon szikraképződést okoznak, ami a kontak­tusok gyors tönkremenését idézi elő. A jelén találmány tárgya már most* olyan váltakozó-egyenáramú átalakító, ' melynél eizek a hátrányok nem fordulnak* leld. A kontaktusszerkezet itt nem mere­jven, hanem rugalmasan van összekötve ; a fegyverzettel, úgy hogy utóbbi szabadon; s lenghet ki. A tapasztalat bizonyítja, hogy ez az új átalakító frekvenciaingadozásofe' iránt érzéketlen és szikrázás nélkül jár. Mint a mellékelt rajz ÍJ és 2. ábráján­látható, a jelen átalakító olyan mágnest rendszerből áll, mely ez (N) és (S) pólu­sokkal bíró (P) permanens mágnesből' és a (W) váltakozó áramú elektrómóg* nesből van összetéve. Az (N), (S) és (W) pólusok közt az aránylág-nehéK^A) le«g®» fegyverzet van tengely körül foroghatóair elrendezve. A (P) permanens mágnes erővonalai az (A) fegyverzetet közép­helyze'Iébe hozzák és ebben bizonyos erővel fogvatartják. Ha a (W) tekercsen váltakozó áram folyik át, akkor az elek­tromágnes vasmagjaival együtt az (A) fegyverzet is fölváltva északi és déli mágnességű lesz és igy a fegyverzet, saját pólusváltozásainak megfelelően, a (P)

Next

/
Thumbnails
Contents