72550. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csőkarmantyúknak vastagfalú fölhúzott gyűrű segélyével való erősbítésére

Megjelent 1918. évi augusztus hó 27-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi jb®^ hivatal SZABADALMI LEÍRÁS ' 72550. szám. XII/e. OSZTÁLY­Eljárás csőkarmantyúknak vastagfalú fölhúzott gyűrű segélyével való erősbítésére. mannesmannröhren-werke cég düsseldorfban. * A bejelentés napja 1917 április hó 24-ike. Elsőbbsége 1916 április hó 15-ike. Igen sok kísérletet végeztek már cső­karmantyúk erősbítésére, hogy a kar­mantyúnak,, a tömítés beszorítása alkal­mával, kitágulását vagy fölszakadását meggátolják. E célra az egész karmantyúra kiterjedő lapos gyűrűket húztak arra melegen föl. Ezzel azonban igen növekedett a cső­súly. A karmantyúnak a gyűrűvel együtt való fölhengerlésekor, az egyenlőtlen bő­vítés folytán, gyakran keletkeztek olyan helyek, melyeken nem feküdt a gyűrű szorosan rá a karmantyúra. Ez azután a nedves földben korroziókra adott alkal­mat. Az a további módszer, mely szerint erősbítő gyűrűt zsugorítottak rá a kúp­alakú karmantyúszélre, szintén nem járt kielégítő eredménnyel, mert a gyűrű könnyen lecsúszott a ferde síkról és így különleges eszközöket, mint fölhegesztést vagy effélét kellett használni a gyűrűnek helyén való megtartására. Egyéb módszerek, nevezetesen:, a kar­mantyú és a gyűrű közt, karimaszerű kapcsolódásnak azáltal való létrehozása, hogy a két részt tövis segélyével megfe­lelő mélyedésiekkel ellátott matricába: sajtolták be, ismét a két rész hiányos | egymásra fekvését okozták és ezzel kor­rosiókra adtak alkalmat. A jelen eljárás szerint már most a kettős kúp alakjában hengerelt csőkar­mantyút, megfelelő belső kettős kúp­alakú fölülettel ellátott vastagfalú gyűrű fölhúzásával, úgy erősbítjük, hogy a gyű­rűt a fölhúzás előtt meleg állapotban ,a vízszintes tengelyben oválisra húzzuk, mire az a kihűléskor, a kettős kúp áltaL vezettetve, a karmantyúra fekszik és old­haíatlanul összekapcsolódik azzal. Az eljárást a következő, a mellékelt rajzon föltüntetett módon foganatosítjuk: Az (a) csövet mindenekelőtt egy (al, a2) kettős kúppal bíró karmantyúval látjuk el (1. ábra). Erre a karmantyúra azután, a 2. ábrán látható módon, egy belső (bl, b2) kettősi kúppal bíró (b) gyűrűt húzunk föl, kb. sárgán izzó állapotban. Ez a gyűrű a föl­húzás előtt a vízszintes tengelyben ová­lisra van huzví?, ami a fölhúzást > meg­könnyíti. Összezsugorodás előtt a (b) gyűrű a 3. ábrán látható helyzetet foglalja el. Szoros összezsugorodás után a gyűrű teljesen és minden ponton szilárdan fek-i szik a karmantyúra, mert a gyűrű ponto-

Next

/
Thumbnails
Contents