72545. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ajtó- vagy ablakkilincse, reteszek és hasonlók nyakdarabjainak előállítására

Megjelent 1918. evi augusztus tié 27-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMILEIRAS 72545. szám. VHI/d. OSZTÁLY. , Kijárás »jt6- vagy ablakkilinosak, reteszek és hasonlók nyakdarabjainak eKállítására. electr. bogenlampen- & apparate-fabrik g. m. b. h. cég és jülíüs neu cég nürnbergben. A bejelentés napja 1917 szeptember hó ll-ike. Elsőbbsége 1917 májas hó 2S-ike. A találmány tárgya eljárás ajtó- vagy ablakkilin.csek, reteszfogantyúk és hason­lök nyakdarabjamaik előállítására és ezen részek egyszerű, icsekély anyagot igénylő előállítási módját célozza. A ta­lálmány lényege; elsősorban abban álíl, hogy lapos fémlemezszaltagot U-alakban meggörbítünk és a párhuzamos szárakat derékszögben üreges •négyszögkereszt­metszetüre hajlítjuk le, mire a darabot az ütközöélek összehegesztésével és alak­sajtolással elkészíthetjük. Ilyként négy­szögkeresztmetszetü, a tövis fölvételére alkalmas lyukkal ellátott sajtolt darabra teszünk szert, mely a n égyszögkereszt­metszetű lyuk tengelyéhez képest ha­ráalirányban vagy ferdén álló hengeres vagy kúpos nyílással bír a kilincs vagy retesz fogantyú résziének fölvételére. A találmány tárgyának e|gy példaké­pem megvalósítását mutatja a mellékelt rajz. Az 1. ábrában föltüntetett alakú vagy egyszerű deriékszögü téglány alakú (a) fémszalagot a 2.. ábrában föMnteteft U-alakú kengyellé görbítjük, melynek {a2) szárai egymással párhuzamosak. Erre a szárak (a3, a4) széleit (lásd a 3. ábrabeli keresztmetszetet) derékszög­ben legörbítjük, úgy hogy négyzetkereszt­metszetű üreges darab keletkezik. Az (a3) és (a4) ütközőélek mentén, tehát az igénybevételnek kevésbé kitett kedvezőbb helyen, a hasítékokat célszerűen egy­mással összehegesztjük és az egész nyak­darabot azután sajtolással a 4. ábrabeli alakba hozhatjuk. Az (al) részen belüli görbület alkotja a kilincsfogantyú vagy • hasonló fölvételére szolgáló hengeres vagy kúpos nyílást. A (c) fogantyút és a tövist (d, e) (5. ábra) szögekkel erősít­hetjük a nyakdarabhoz. Magától értető­dik, hogy a nyakdarab ürege más kereszt­metszetűre is készíthető. Az 5. ábrából kitűnik, hogy a kilincs nyaka a leírt eljárás szerint rendkívül vékonyra adódik ki, úgy hogy igen nagy anyagmegtákarítással állítható elő és emellett tetszetős alakú. Az 5. ábrában a (b) pontból húzott eredményvonal mutatja, hogy a fogantyú fölvételére szolgáló nyílásnak és a nyak­darab hossztengelyének nem kell egy­mással derékszöget bezárnia, hanem más

Next

/
Thumbnails
Contents