72543. lajstromszámú szabadalom • Mótoros eke

Megjelent 1918. évi augusztus hó 27-én. szabadalmi SZABADALMI LEÍRÁS 7254S. szám. X/a. OSZTÁLY. Mótoros eke. gebr. weikersheimer cég. münchenben. A bejelentés napja 1916 november hó 7-ike? Kél hajtókerékkel és az eketestek előtt elrendezett, sima késkorongok vagy ké­sekkel kirakott korongok vagy agyak alakjában kiképezett elővágókkal fölsze­relt mótoros ekék már ismeretesek. Ismeretes továbbá ilyfajta késkoron­goknak vagy korongtartóknak a hajtó­kerekek helyett, az ekevasak előtt való elrendezése, emellett azonban külön futó-és hordozókerekek alkalmazása. Mindkét esetiben csupán a leválasz­tandó földgerenda elővágásáról volt szó, melynél azonban nem vették figyelembe az ekének és főleg az 'eketesteknek a futókerekei^ megállapította helyzetére úgy, hogy pl. az elővágás mélysége sem a szántás mélységével nem áll semmiféle összefüggésben, sem nem illeszkedik hozzá önműködően a talaj. v, Ezek a hátrányok a találmány tárgyá­nál azáltal vannak kiküszöbölve, hogy'a kétoldalas hordozó- és hajtókerék he­lyett ismert szerkezetű késkorongok vagy korongtartók vannak elrendezye. Ezen késkorongoknak tehát nemcsak az ekevasak számára való elővágási mun­kát kell végezniök, hanem az ekét egyút­tal hordják és húzzák is úgy, hogy az eke, külön futókerekek alkalmazása nél­kül, . a kocsikereten hátul vagy elül el­rendezett egyszerű nyomkerékkel vezé­relhető. , Az új eke tehát különösen egy vagy két ekevassal bíró kis eke gyanánt szer­keszthető, mely ekevasak két eke elren­dezése esetén, a kerékközben vannak el­rendezve, ahol ás a keréktávolság a ba­rázdatávolságnak megfelel öe» van meg­választva. Az új eke további jellemzője az, hogy a közvetlenül a hajtókerekek mögött dolgozó eketest rajta csuklósan megerő­sített tolórudak segélyével a kocsikeret hátsó végével csuklósan van összekötve és az eketest barázdamélységének változ­tatása a tolórudakhoz képest kézikerék és orsó segélyével történő elforgatása által, a kócsikerek lehető csekély vtagy teljes befolyásolása nélkül történik. Ezáltal a találmány tárgyánál, ellen­tétben a lengő ekével, a mindenkor szük­séges barázdamélység könnyen beállít­ható és normális körülmények között fönn is tartható. A kocsikeretnek és eke­testeknek egymásra való kölcsönhatása is csökken ezen alkatrészek új összeköt­tetési módja által. A mellékelt rajz a találmány tárgyá-

Next

/
Thumbnails
Contents