72537. lajstromszámú szabadalom • Elgázosító elégési erőgépekhez

gelynek (k) feje fölé nyúlik és fölső véjén a (p) kézikerékkel van ellátva. Az elgázosítónak működése a követ­kező: A motornak indításánál, tehát zári (í) fojtószellentyűnél (2. ábra) az (n) csator­nán át szívóhatás lép föl, a tüzelőanyag az (i) fúvókán át a (h) csőtengelybe emelkedik. Utóbbinak mennyiségét az (m) csatornán át belépő levegő szabá­lyozza. Ha a fojtószellentyűt a nyíl irá­nyában (2. ábra) nyitjuk (3. ábra), akkor a szívó légvezeték, vagyis a fojtószellentyű előtt és mögött fekvő terek között-, rég­kiegyenlítődés jön létre olyképen, hogy a baronietrikus nyomás a szívóve7eték­ben nő, a légvezetékben pedig csőkken. Az (m) csatornán át belépő levegíjmeny­nyiség a gépnek forgássebességéhez mer­ten növekedik, vagy csökken és ennek következtében az (n) vagy (o) csatornái, át .kilépő tüzelőanyagmennyiség* és ezzel a gépbe bejutó keverék több vagy keve­sebb lesz. Az (1) hengeres éknek elállí­tása által még finomabb szabályozást is létesíthetünk. Az (n) csatorna, amint" a működési módból kitűnik, az üresjárat, vagyis segédfuvóka szerepét veszi- föl, fiz (o) csatorna pedig a főfuvókáét. Az (m) és (n) között mindig /•föllépd nyomáskiegyenlítődés biztosítja, hogy a tüzelőanyagkeverék mindig egyforma ^összetételű. SZABADALMI IGÉNYEK. . 1; Elgázosító elégési erőgépekhez azáltal jellemezve, hogy az áteresztő kereszt­metszetnek szűkítése (légfúvóka) a fojtó elemnek kidon^borítása által van létesítve. 2. Az 1. alatt igényelt elgázosítónak egy kiviteli alakja azáltal jellemezve, hogy a fojtóelemnek üreges tengelye az úszós tokba belenyúlik és a kicserél­hető tiizeloanyagfúvókát hordja. 3. Az 1. és 2. alatt igényelt elgázosítónak egy kiviteli alakja azáltal jellemezve, hogy a fojtótestben három csatorna van alkalmazva, melyeknek két egy­máshoz körülbelül tengelyirányban fekvő csatornája közül a/, egyik a le­vegő hozzávezetésére, a másik pedig üresjárat fúvókának szolgál, míg a harmadik az előbbiekhez körülbelül harántirányban elrendezett csatorna a főkiömlő fúvókát alkotja. 4. Az 1., 2. és 3. alatt igényelt elgázosí­tónak egy kiviteli alakja ázáltal jelle­mezve, hogy a fojtótestnek üreges tengelyében egy hengeres ék, vagy hasonló van alkalmazva, melynek kí­vülről való elállítása által a csatorna torkolatoknak áteresztő keresztmet­szetét megváltoztathatjuk. (1 rajzlap melléklettől.) f °AULAI NÉAZVETO TÁRSABAO MONOKJ« •AURÁM*

Next

/
Thumbnails
Contents