72536. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rugalmas árbócoknak és mindennemű tárgyaknak műkőből való előállítására

Megjelent 1918. évi augusztus hó 27-én. \ MAGY. KIR. szabadalmi «bb hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 725B6. szám. XV/a. OSZTÁLY • Eljárás rugalmas árbocoknak és mindennemű tárgyaknak műkőből való előállítására. meloccó péter gyáros budapesten. A. bejelentés napja 1917 február hó 3-ika. Mindenféle árbocoknak, nevezetesen távifópóznáknak, elektromos szabad ve­zetékek oszlopainak, továbbá vasúti talp­gerendáknak és egyéb tárgyaknak mű­kőből, vasbetéttel vagy enélkül való elő­állítása már ismeretes. Ezen tárgyaknak lényeges hátránya az, hogy pl. a szabad vezetékek tartóoszlopai nagyobb szélnyo­másnál merevségük folytán könnyen el­őtörnek, míg az olyan tárgyak, amelyek főként nyomásra vannak igénybe véve, pl. a vasúti talpgerendák slb. csak nagy nehézséggel munkáihatók meg, illetve fúrhatok vagy szögezhetek. A föntemlí­tett tárgyak további lényeges hátránya a nagy súly és a nehéz szállíthatóság. A jelen találmány a fönti hátrányok megszüntetését célozza, és lényegileg abban áll, hogy az előállítandó tárgynak megfelelő, üreges vagy magszerü váz kö­rül kellő szemnagyságú durva szövetet göngyölünk nedves vagy száraz állapot­ban mindaddig, míg a célnak megfelelő vastagság el nem éretett; előnyös ha a váz vékony bádogból, pl. oszlopoknál föl­felé vékonyodó üreges bádoghengerből áll, amely kivitel mellett az oszlop ön­súlya csekély, A szövet tetszőleges rost­­anyagból, pL jutából, kenderből vagy gyapotból állhat, mimellett a szilárdság fokozása céljából a szövetbe fémdrótok fonhatok. Az így kapott bábra ismeretes hydraulikus kötőanyagoknak és ezekkel együtt esetleg rostanyagoknak (azbeszt, juta, kender stb.)' keverékét egyenletes rétegben olymódon visszük föl, hogy a keverék egy része a szövetbáb szemein áthatol. A szilárdság fokozása céljából a kötőanyag az elkészítendő tárgynak meg­felelő vasbetéltel látható el ismert mó­don. Erre a kötőanyagot valamely szö­vettel ismét körülgöngyöljük, a szövet körül pedig újból vasbetétes vagy ilyen nélküli kötőanyagot fektetünk, és ezen müveleteket addig ismételjük, míg az előállítandó tárgy a kívánt méreteket el nem éri. Az ilymódon előállított árbocok, vasúti talpgerendák és egyéb tárgyak rendkívül könnyűek, rugalmasak és minden nehéz­ség nélkül megmunkálhatok, fúrhatók vagy szögezhetők. SZABADALMI IGÉNYEK. *1. Eljárás rugalmas árbocoknak és egyéb tárgyaiknak műkőből való elő­állítására, jellemezve azáltal, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents