72534. lajstromszámú szabadalom • Expanziós vezérmű symplex gőzszivattyúkhoz az átmenő dugattyúrúdról történő át- és expanziós vezérléssel

Megjelent 1918. évi augusztus hó %7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI Jj Sg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72534. szám. XX//c. OSZTÁLY. Expanziós vezérmű simplex-gőzszivattyúkhoz az átmenő dugattyúrúdról történő át- és expanziós vezérléssel. honegger gusztáv mérnök saale/m mersebürgban. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 11-ike. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 12-ike. A szimplex-gőzszivattyúkhoz való ed­digi vezérmüvek, melyeket a dugattyúrúd működtet,- kizárólag átkormányzó vezér­művek, melyek csak 100% gőztöltéssel, azaz csak teljes töltéssel dolgozhatnak, ami ezen szimplex-teljestöltési vezérmü­vek nagy gőzfogyasztását és nagy üzem­költségét okozza. Az eddigi szimplex-gőzszivattyúk tel­jestöltési vezérműve úgy dolgozik, hogy az átkormányzó tolattyú, vagy az átkor­mányzó szelepek löketváltáskor a vezér­mürudazat segélyével ütközővel vagy bü­työkkel menyittatnak és az egész du­gattyúlöket alatt nyitva maradnak. Ennek azonban föltétele az, hogy a dugattyú lökethatárolása a nyomóközeg ellenkom­pressziójával történjék, ami kettős gőz­csatornák elrendezését tételezi föl. Az eddigi szimplex-teljesföltésű gőzszivaty­tyúk nagy gőzfogyasztásának oka legfő­kéfpen tehát az, hogy egyrészt a kettős gőzcsatornák folytán tetemes gőzmeny­nyiáégek megfelelő munkateljesítmény nélkül veszendőbe mennek, míg más­részt a nyomóközeg munkateljesítménye, ennek ellenkompressziója folytán, az ellenkompresszió munkateljesítményé­vel csökken, úgy hogy a szállítódugaty­tyúra átvitt" munka csak különbsége a kettőnek. Ezzel ellentétben a szimplex-gőzszi­vattyúkhoz való jelen expanziós vezér­műnél a kompresszióterek és a kettős gőzcsatornák elesnek, illetve az expanzió­peródusbán bekövetkező nyomáséséssel helyettesít íetnek, úgy hogy jelentékeny gőzmegtakarításokat és a gőzhengerek lényeges egyszerüsbítését érjük el. Elér­jük továbbá, illetve, hogy a gőzhengert nem kell egészen a löket végéig friss gőzzel tölteni, mert a friss gőz minden egyes töltésnél elzárható és a löket hátra­lévő részét a dugattyú a gőz expanziór hatása alatt teheti meg, ami további igen tetemes gőzmégtakarításokat eredményezi Mint a szimplex-gőzszivattyúkhoz való egyszerű teljestöltésü vezérmüveknél, a jelen expanziós vezérműnél is a gőzr elosztást egyszerű kagylós tolattyú léte­síti, mely a tolattyúmozgás irányába eső pótlólagos sebességet kap. A szimplex-gőzszivattyúkhoz való jelen expanziós vezérmű nagy gőz- és üzem­költség megtakarításait tefhál egyszerű

Next

/
Thumbnails
Contents