72528. lajstromszámú szabadalom • Eljárás igen gyorsan száradó és különösen a fecskendező eljárásra alkalmas lakkfestékek és lakkok előállítására

r Megjelent 1S»18. évi augusztus hó 1 7« én. MAGY. gA* K1R. SZABADALMI b9H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72528. szám. Xl/g. OSZTÁLY. Eljárás igen gjersan száradó és különösen a fecskendező eljárásra alkalmas lakkfestékek és lakkok előállítására. DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE BERGWERKS- UND HÜTTEÜ­AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BOCHUMBAN ÉS DR HILPERT SIEGFRIED TANÁR BONNBAN. A bejelentés napja 1917 november hó 3-ika. Jelen találmány tárgya igen gyorsan száradó és különösen a föcskendező el­járásra alkalmas lakkfestékek és lakkok előállítására való eljárás, mely aibban áll, hogy az előállítandó lakkfesték vagy lakk számára gyantaalap gyanánt azt a savgyantát használjuk, mely hulladék­kénsiavból nyerhető, mely a kőszénkát­rányban lévő organikus vegyületeknek kénsavval való tisztításánál adódik. Lakkfeötékek előállításánál célszerűen a savgyantának behzolszénhydrogénben való, oldatát alkalmazzuk, melynek gyantatartalma körülbelül 30 egész 50yc . Pótlékok nélkül ezen oldat igen kemény lakká szárad be, mely merevségénél1 fogva könnyen reped. Mihelyt azonban testfestékeket, mint okkert, miniumot stb. keverünk hozzá, akkor oly anyagot kapunk, mely különösen a föcskendező eljárásnál kiváló eredményeket ad. A be­vonatok néhány perc alatt megszárad­nak, azohnal kőkemények és erős fényt mutatnak. Ezen festékek ecsettel való be­vonásnál szintén használhatók, és pedig oly esetekben, melyekben igen nagy. szá­radási gyorsaságot kívánunk. így pld. gázálarcok stb. bevonásánál. Különleges célokhoz való alkalmazkodás céljából a szokásos lakk alkatrészeket is adhatjuk hozzá; igy pl. kopál hozzáadása által igen szép fényt kapunk, száradó olajak­kal pedig yalamivel nagyobb simulé­konyságot. A kopálon, száradó olajokon stb. kívül a savgyantaoldattal, mint kötő­szerrel előállított festékekhez még az olcsó kátrányolajakat is hozzáadhatjuk. Ezeknek a lakkfestékben való jelenléte a gyantáknak a testfestékekkel való jó összeköttetésiét adja és a gyantáknak kü­lönös simulékonyságot adnak. Kátrány­olajok gyanánt a 180. fokon fölül forró olajok jönnek tekintetbe, melyek a kő­szénkátrány, benzol és az ammóniák gyártásánál ' mint melléktermék kelet­keznek. A kátrányolajok., testfestékek egyidejű alkalmazása nélkül is keverhetők a hul­ladéksavgyantához és pl. 20 egész 50%­nyi mennyiségnek a hulladéksavakból előállított gyantákból való hozzákeveré­sénél gyorsan száradó lakkot adnak,

Next

/
Thumbnails
Contents