72524. lajstromszámú szabadalom • Eljárás táppor előállítására, melynek hozzáadása mellett, a tej vízzel fölhígítható, kellemes ízének és tápértékének lényeges megváltozása nélkül

Megjelent 1S»18. évi augusztus hó 17«én. MAGlf. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72524. szám IV/e. OSZTÁLY. Eljárás táppor előállítására, melynek hozzáadása mellett a tej vízzel fölhigitható, kellemes izének és tápértékének lényeges megváltozása nélkül. BODNÁR ERZSÉBET MAGÁNZÓNÓ MAROSVÁSÁRHELYT. A. bejelentés napja 1917 jann&r hó 18-ika. Jelen tadáimány tárgya eljárás táppor előállításárá, melynek hozzáadása mellett a tej vízzel fölhigítható, kellemes ízének és. tápértékének lényeges megváltozása nélkül. Ezen táppor szükségességét az álta­lános tejhiány indokolja. Ezen táppornak kizárólagos rendeltetése, hogy oly ház­tartásokban, mélyek kellő mennyiségű tejjel nem rendelkeznek, a beszerzett ter­mészetes tej mennyisége megszaporítható legyen. Ezen táppor daralisztnek, répacukor­nak és kevés konyhasónak keverése által állíttatik elő. A keverési arány kétféle, aszeriiit, amint édestejet, vagy pedig aludt tejet akarunk segélyével megszapo­rítani. A keverési arány édestej szaporításá­hoz előnyösen a következő: 30 g. 0-ás daraliszt, 20 g. répacukor és -1V2 g. kony­hasó, mely anyagokat bensőleg összeke­verünk és préselt tömbökben vagy per­alakban hozzuk forgalomba. Ezen meg­adott mennyiség éppen alkalmas arra, hogy egy liter természetes tejből, két li­ter tejszerű tápláló folyadékot állítsunk elő. Az előállítási mód a következő: fönti porból csekély mennyiséget vízzel, tejjel vagy pedig vizes tejjel péppé keverünk, azután fokozatosan íölhigítjuk, míg a pép folyékony^lesz, végül pedig tejnek és víz-• neik forró keverékéhez hozzáöntjük és állandó keverés közben néhány percig főzzük. A fogyasztók részére szóló hasz­nálati utasítás a következő: 1 liter ter­mészetes tejhez 1 liter tiszta vizet öntünk, a keverékből kb. 8 kávéskanálnyit elve­szünk és vele a fönti mennyiségű tejsza­porító porral híg pépet készítünk és ezt az előzőleg fölforralt vízzel hígított tejhez hozzáöntjük és a keveréket még néhány percig állandó keverés mellett forraljuk. A keverési arány aludttej készítésélhez a következő: 45 g. 0-ás daraliszt, 10 g. répacukor és 2 g. konyhasó, mely meny­nyiséggel 1 liter természetes tejből 2 liter aludttej készíthető következő módon: 1 liter természetes lefölözetlen tejet 1 li­ter vízzel összekeverünk, belőle 14 litert elveszünk, a megmaradt 1% literből 8 kiávéskanálnyival fönti mennyiségű táp­port péppé összekeverjük és fokozatosan az % liter keverékhez hozzáadjuk. Ezen. híg pépet a forró 1% liter keverékhez hozzáöntjük és az összkeveréket 1—2. percig főzzük. Ezután a keveréket gyor-

Next

/
Thumbnails
Contents