72521. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kismótor

Megjelent 1918. évi augusztus ho 17-én-MAGY. ggfr Kia SZABAPAUtt ®lr HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72521. szám. VII/K. OSZTÁLY. Elektromos kismóior. VOLKERS EMIL MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 január hó 13-ika. Elsőbbsége 1916 február hó 17-ike. A találmány olyan kisebb teljesít­ményű elektromotorra vonatkozik, ami­lyet órák, játékszerek, kisebb szellőztetök stb. számára használnak. Ezen mótor szerkesztésénél az elektro­motor első fejlődési fokából indultunk ki. A tekercselt horgonynak ma szokásos forgómozgása egy csupasz horgonynak ide- és odamenő mozgása ál fial van he­lyettesítve. Ezen gépészeti-technikai visszalépés azért történt, hogy egy gazdasági tekin­tetben nyomatékosabb előnyt érjünk el. Az új mótor rendkívül egyszerű. Az csakis egy gömbölyű huzalörsóval és egy árammegszakító hellyel van ellátva. Min­den nehézség nélkül lehet azt még a leg­kisebb foganatosítási alakban is világítási vezetékekre kapcsolni. A mótor éppen úgy dolgozik egyenárammal, mint válta­kozó áraimmal. A mótor működési módja a mellékelt rajzból tűnik ki. Az (1) hajtótengelyen van elrendezve a lazán forgó, de a (2) rágó révén a ten­gellyel kapcsolt (3) lengő tömeg, amely az egyoldalúan záró (4) dörzsbütyök és (5) vonórúd útján a (7) elektromágnes (6) horgonyából a nyíl irányában kis haj­tást kap. Ezen hajtás olyan erővel megy végbe, hogy a (3) lengőtömeg a vele közölt moz­gást a (6) horgonynak a (8) sarkra való rácsapódása után addig folytatja, míg a lengőtömeg eleven ereje a rúgóban föl van halmozva. Az ütközés után a hor­gonyt egy nem ábrázolt rúgó visszaviszi a következő munkalöket számára a ké­szenléti helyezetbe, mielőtt a lengőtömeg hátrafelé való mozgását megkezdi. Az áram nyitása és zárása a két (9) és (10) kontaktusdarab által történik. A (9) kontaktus a kétkarú (11) emeltyűn van elrendezve, amely a mótor által haj­tott (15) tengelyen a nyíl irányában fo­rog. A (11) emeltyű nincs mereven ezen (15) tengelyre erősítve, hanem csekély súrlódással a'k'képen van rászorítva, hogy az ugyan biztosan részt vesz a tengely forgásában, de visszahajíttatik, ha a (9) és (10) kontaktusok érintkezésénél a (6) horgony a (12) sárgaréz pecek, úgyszin­tén a (13) emeltyű és (14) rúd útján a (11) emeltyűnek egy lökést ad. Az elektro­mágnes következő munkalökete akkor megy végbe, amikor a (11) emeltyű a (9) és {10) kontaktusokat újra érintke­zésbe hozza. A kontaktusberendezésnek figyelemre­méltó előnye, hogy a kontaktusok erősen

Next

/
Thumbnails
Contents