72516. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fűrészporbrikett előállítására

Megjelent 1S»18. évi augusztus hó 1 7 «én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72516. özáro. Ú/a. OSZTÁLY Eljárás fürészporbrikett előállítására. STEINER KORNÉL GÉPÉSZMÉRNÖK MISKOLCZON. A bejelentés napja 1917 junius hó 25-ike. A jelen találmány i.árgya eJjárás fü­irészporbrikett előállítására. \ találmány •célja az eddigelé csak elvétve, kazántü­zelésre fölhasznált Íüré^z^örnak tüzelési célokra minél bővebb terjedelemben való hasznosítása, a jelenlegi tüzelöfahiány némi enyhítésére. Emellett brikettezö anyagok gyanánt most is könnyen és aránylag olcsón be­szerezhető anyagok alkalmaztatnak. A jelen találmány szerint ugyanis ke­mény-, vagy puhafaíures^jiort vízzel és •csont- vagy barnaenyvvel jól elkeverve összesajtolunk, ahol is a kisajtolt enyves folyadékot a következő munkamenetben újból fölhasználjuk. A fül észporhoz a fűtőérték növelésére néhány súlyrész szénport is adagolhatunk. A találmány szerinti eljárás foganato­sításánál a következőképen járunk el. Az enyvet vízben föloldj uk/ fölforraljuk, a fürészporra ráöntjük, iól elkeverjük és a keveréket összesajtoljuk, míg össze­függő, szét nem málló briketteket neíii kapunk. A kisajtolt enyves folyadékot fölforralás után újból fölhasználjuk. A megejtett kísérletek folyamán jól vájtak be a következő keverési arányok: 1. Keményfa-brikett 90 súlyrész keményfa-fürészpor, 8 sr. víz, 2 v sr, csontenyv, vagy pedig 85 sr. keményfa-fürészpor, 10 sr. víz, 2 sr. csont­enyv, 8 sr. szénpor. 2. Félkeményfa-brikett 40 sr. kemény-, 45 sr. puhafa-fürészpor, 10 sr. víz, 5 sr. barna enyv. 3. Puhafa-brikett 85 sr. puhafa-fürészpor, 10 sr. víz, 5 sr. barna enyv. A fürészporból azonban nemcsak tü­zelő-brikettet, hanem gyu,fával meggyújt­ható, tehát alágyujtásra is alkalmas bri­kettet is állíthatunk elő, még pedig kar­bolineum és fekete szurok íölhasználásáT val. Célszerűnek bizonyult az alábbi ke­verési arány: 85 sr. keményfa-fürészpor,' 10 sr. kar­bolineum és 5 sr. fekete szurok. Ezen alágyujtásra alkalmas brikett elő­állításánál úgy járunk el, hogy a szurkot föloldjuk karbolineumban, melyet előző­lég pl. vízfürdőben fölforraltunk, fürész­porral keverjük és a megadott módom kezeljük tovább. A kisajtolt folytaidbékot itt is újból fölhasználhatjuk a követk«r6 munkamenetben. -

Next

/
Thumbnails
Contents