72508. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági hermetikus zárókészülék palackokhoz csövekhez és effélékhez

I Megjelent 1918. évi augusztus hd 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 72508. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Biztonsági hermetikus zárókészülék palackokhoz, csövekhez és más effélékhez. LOVAS GYULA VIVÓTANÁR BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 március hó 17-ike. Jelen találmány tárgya biztonsági her­metikus zárókészülék palackokhoz, edé­nyekhez és más effélékhez, valamint csö­vekhez. Lényegében a készülék egy a palack vagy efféle nyalkát Közrefogó öv karjaiban vezetett és ellentálló födélben járó szorítócsavar segélyével az elzárandó nyílásra tömítőanyag közbeiktatásával leszorított tárcsából áll. Ez a készülék az eddig használatban lévő dugó és záróeszközöktíe 1 szemben többféle előnnyel bír. így vele elsősor­ban tetszés szerint fokozható szoríto­nyomást fejthetünk ki. Míg az eddigi pa­rafa, ruggyanta és más efféle dugók csak egyszeri elzárásra használhatók, addig ezen készülék a leghosszabb időn át új­ból meg újból használható, miért is igen gazdaságos. A készülék egyes alkatré­szeire könnyen szétszedhető, aminek a tömegtöltéseik nél van nagy fontossága. Ez a készülék a tömítőanyagot nagy mér­tékben kíméli, mivel a rágyákorolt nyo­más egyenletes. A készülék bármely palackhoz vagy edényhez egyaránt alkalmazható, mint­hogy az öv a palack stb. profiljához al­kalmazkodik. * A készülék könnyű és gyors kezelhető­ségénél fogva fölöslegessé teszi a költsé­ges dugaszológépeket, melyek azonkívül gyakori edénytöréseket okoznak. Nyitásnál a készülék a palacktól stb. különválik és így az újratöltés előtt tö­megesen fertőtleníthető. Azonkívül az újratöltésnél nem szolgál akadályul. A készülék a csatolt rajzon néhány példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve és pedig az 1. ábra az egyik kiviteli alak függőle­ges hosszmetszete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. ábra az 1. ábrához tartozó fölülné­zet, a 4. ábra a készülék évgyűrűjének és A szorítótárcsának alulnézete, az 5. ábra egy másik kiviteli alak elölné­zete és égy részinek oldalnézete, a 6. ábra egy újabb változat elölnézete, végül a 7. ábra egy további kiviteli alak oldal­nézete. Az 1—4. ábra szerinti * kiképzésben a készülék áll a két gyűrűfélbőí alkotott és kétoldalt fölfelé nyúló (a) karoklkai bíró (b) övből, mely az elzárandó (c) palack vagy efféle nyakimélyedésébe van beszo­rítva. Az (a) karok fölső vége meg van

Next

/
Thumbnails
Contents