72503. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tartós diamono-dioxyarseno-benzo készítmények előállítására

Megjelent 1918. évi augiisztjas hó 14-én. MAGY. gg* KIR SZABADALMI gj a HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72503. szám. IV/hja. OSZTÁLY. Eljárás tartós ^diaminodiozyarzenobenzolkéBzitmények előállítására. FARBWERKE VORM. MEISTER LUCIUS & BRÜNING CÉG M/M HÖCHSTBEN. A bejelentés napja 1915 február hó 27-ike. Azt találtuk, hogy a 4.41 -dioxyd—3.31 ­diaminoarzenobenzol alkálisóinak tartós, szilárd készítményeihez jutunk, ha ezen alkálisók vizes oldataihoz polyvalens, azaz oly alkoholokat adunk, melyek, xmint pl. az erythrit és mannit, háromnál több hydroxylt tartalmaznak és az új ké­szítményeket az ilyen oldatokból alkohol és éter hozzáadása által kicsapjuk és el­választjuk. Minden valószínűség szerint nem új vegyületekkel, hanem az említett alkálisóknak a többértékű alkoholokkai való beniső elegyeivel van dolgunk. Az új készítmények citromsárga, vízben köny­nyen és alkálikus reakcióval oldódó, al­koholban és éterben nehezen oldódó po­rok; oldatukból hígított sósav hozzáadá­sára először is diaminodioxyarzenobenzol válik le, mely több sósav hozzáadására ismét föloldódik. A diaminodioxyarzeno­benzol tiszta alkálisóival éllentétben az új készítmények változatlanok, maradnák, ha azokat a levegőtől elzárva üvegangol­náikban raktározzuk. A készítmények előállításánál követ­kezőkép járunk el: Példa: 47.5 g. 1^-dioxyd—S.S'-diaminoarzeno­benzol-dichlorhydrátot 200 cm3 vízben oldunk és 40 cm3 . 10-szer normális ná­tron! úgoldatot adunk hozzá, majd az ol­dathoz 100 cm3 , vízben oldva 17 2 g. mannitol keverünk. A kapott oldathoz 4 liter abszolút alkoholt és 4 liter étert adunk, mire sárga por,, válik le, melyei leszűrünk, alkohollal és éterrel kimosunk és vákuumban megszárítunk. A készít­ménynek a fönt megadott tulajdonságai vannak. SZABADALMI IGÉKY. Eljárás diaminodioxyarzenobensol alkáli­sóinaik polyvalens alkoholokkal való benső keverékeinek előállítására, az­. által jellemezve, hogy vizes oldatokat, melyek ezen alkálisókat és polyvalens alkoholokat tartalmazzák, alkohollal és éterrel keverünk és a keletkezett csapadékot leválasztjuk. MLLM ITAZVTMVTIIMMTE MMBAM MMRK

Next

/
Thumbnails
Contents