72498. lajstromszámú szabadalom • Palackzár

Megjelent 11)18. évi augusztus lió í4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI J|j8» HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72498. szám. XVIIl/d. OSZTÁLY. Palackzár. HUPPEHS FRITZ KERESKEDŐ CÖLN-EHRENFELDBEN. A bejelentés napja 1917 november hó 24-ike. A jelen találmány palackzárra vonat­kozik, mely lényegileg egy gomba-, vagy szögecsalakú, fejjel és ' szárral ellátott, üvegből, porcellánból, vagy más ilyen alkalmas anyagból való dugóból áll. Ezt a dugót szárával a palack torkolatába dugjuk be, úgy hogy feje a palack széléi kiáll. A dugó feje és a palack széle közé parafából, vagy más ilyen alkalmas anyagból való tömítőtárcsát illesztünk. A. dugónak a palackon való fogvatartá­sára és fejének a tőmítőtárc'sa fölületéhez való szorítására drótkötés szolgál, mely egyrészt a palack nyaka köré, másrészt a dugó feje fölé van vezetve. A drótot magát összesodrással jól meghúzzuk. A palackzár fölnyitásának megkönnyítésére a drótban hurkokat képezünk, melyek kisodorhatok. Az ilyen palackzárak azonban haszná­lat közben könnyen elvesztik tömítő­képességüket, ha a tömítötárcsa anyaga rossz minőségű, vagy rugalmassága idő­vel csökken. E hátrány elkerülésére a jelen találmány értelmében a dugó fején rúgót rendezünk el, mely fölött halad el a kötődrót, úgy hogy a rugónak állan­dóan az a törekvése, hogy a dugó fejét a palack szélére nyomja. Ha tehát a tö­mítötárcsa rugalmassága idővel alább­hagy, akkor az ezzel lehetővé tett tömí­tetlenséget a rúgó feszültsége ismét meg­szünteti, úgy Jiogy a zár állandóan tömör elzárást biztosít. Az ilyen célra alkalmas rúgó alakja, különböző lehet; a mellékelt rajzon e rúgó egy példája látható. E rajzon: az 1. ábra a záródugó fejének fölülné­zete, a 2. ábra oldalnézete a leemelt rúgó­val és a 3. ábra a kész palackzár oldalnézete. Itt (a) a dugó szára, (b) a feje, (c) az elzárandó palack, (d) a dugófeje és a palack széle közé helyezett tömítötárcsa és (e) a drótkötés az (f) hurkokkal. A dugó (b) keresztalakban elrendezett (g) * bevágásokkal van ellátva, melyekben a fölüLnézetben szintén keresztalakú (h) rúgó nyugszik. Utóbbi, lefelé irányuló és vége kissé fölhajlított karjaival, a (g) be­vágások fenekére táfhaszkodik. Az (e) kötődrótot vagy a (b) dugófej (g) bevá­gásai egyikébe, vagy ezekhez 45 fok alatt lehet elhelyezni. Utóbbi esetben célszerű kis (i) bemélyedéseket kiképezni a (b) fejen.

Next

/
Thumbnails
Contents