72493. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a törlőgumit pótló anyag előállítására

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-én. MAGY. KIR SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72493. szám. IX/a/b. OSZTÁLY Eljárás a törlőgumit pótlóanyag előállítására. ELASTON VEGYÉSZETI GYÁR KOMÁROMI ÉS MESZLÉNYI CÉG BUDAPESTEN. A bejejentés napja 1917 október hó 16-ike. Jelen találmány célja a törlőgumit minden tekintetben pótló anyag előállí­tása. A mindinkább fokozódó gumihiány folytán ugyanis elodázhatatlan szükség mutatkozik oly, lehetőleg belföldi nyers­anyagokból előállítható anyag iránt, amely a törlögumi helyett eredményesen használható. Ezen célból a találmány szerint azon ismeretes gumipótló anya­gokból indulunk ki. amelyeknek alap­anyaga az állati enyv. Ismeretesek ugyanis, hogy higroszko­pos anyagokat (pl. glicerint, klónkálciu­mot, klórmagnéziumol, invertcukrot, stb.') tartalmazó enyvoldatok cserző anyagok (pl. tannin, aldehydek, kromátok, stb.) hatására gumiszerű anyaggá alakulnak. Az eddig ismert eljárásokkal azonban csak puha, aránylag sok vizet tartalmazó masszákat lehetett előállítani, melyek radirozásra egyáltalán nem alkalmasak. Mi már most azt találtuk, hogy ha a higroszkopos anyagokat tartalmazó envv­oldatot kristályvizüktől teljesen, vagy részben megfosztott sókkal (pl. legcél­szerűbben égetett gipszszel) keverjük, ezen sók az enyv, klórkálcium, stb. oldá­sánál fölhasznált fölös vizet, mely a kész áruban káros hatást fejtene ki, elvonják, illetve kristályvízalakban megkötik és az így létesített sűrű pépszerű massza, mely­hez egyébként még tetszésszerinti ás­ványi anyagokat (pl. horzsakőport, őrölt üveget, talkumot, stb.) is keverhetünk, aldehidek, pl. formaldehid hatására el­veszti enyvszerü ragadóságát és rövid ideig tarló keménvedés után törlögumi helyett használható. Jelen eljárás alkalmazásánál kifogás­talan termék előállítása szempontjából lényeges még az, hogy az alkalmazott aldehid mennyisége legalább 10%-át tegye a fölhasznált enyvnek, mert külön­ben nincs biztosítva az, hogy az enyV teljes egészében átalakuljon törlésre al­kalmas .könnyen morzsolódó vegyületté. Példa: 1 kg. 50%-os meleg enyvoldathoz 1.2 kg. koncentrált klórkálciumoldatot, majd egymásután 2 kg. égetett gipszet, % kg. őrölt üveget, 100 g. talkumot, 220 g. fehér anyagot, 100 g. horzsakőport és 130 g. 40%-os formaldehidet keve­rünk. Ezen massza néhány óra alatt megkeményedik és azután földarabol­ható.

Next

/
Thumbnails
Contents