72491. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kútvíz szállítására kazántáplálási, öntözési és más efféle célokra

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS - 72491. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Berendezés kútvíi szállítására kaiántáplálási, öntözési és más efféle célokra. BARTA JÓZSEF GYÁROS POPRÁD-FELKÁN. A bejelentés napja 1917 junins hó 20-ika. Jelen találmány tárgya oly berendezés, mellyel kútak vizét igen gazdaságos és előnyös módon lehet különböző célokra, igy kazánok táplálására, öntözésre stb. fölhasználni. A berendezés lényegében légmentesen elzárt kútba bevezetett és tetszőleges gép segélyével előállított sűrített levegő által az elhasználás helyére vizet szállító veze­tékből áll. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van födtüntetve, nevezetesen az 1. ábra a berendezés össznézete, illetve metszete. 2. ábra pedig metszet az 1. ábra A—B vonala szerint. A vizet tartalmazó kút nyílását oldalt (a) betonfalazattal, ezen belül pedig vala­mely alkalmas szigeteléssel, például (b) kátránypapirbéléssel látjuk el. A kút bel­világa fölfelé célszerűen keskenyedik és fölül a kútnyílás a (c) vasbetonfödéllel van ellátva, melynek közepén a (d) tisz­títónyílás van elrendezve. Utóbbit a csa­varokkal légmentesen leerősílhetö (e) vas födéllap zárja el. A kutat az alsó fenékhez közelebb eső (f) válaszfal két részre osztja oly célból, hogy az alsó (g) kútrészre a sűrített le­vegő nyomása ne gyakorolhasson a víz átfolyhatására korlátozólag ható nyo­mást. Az (f) válaszfalban a (cl) nyíláshoz hasonlóan (h) nyílás van szabadon hagyva, mely az (i) lyukakkal ellátott vaslappal elzárható és igy a kút tisztítá­sát lehetővé teszi. A berendezéshez tar­tozik a kút közelében fölállított tetszőle­ges szerkezetű (j) gép, mely sűrített le­vegő előállítására való. A gépből (k) ve­zeték ágazik el és vezet a kút falazatán keresztül a vízszin fölé. A kút fölső (1) terébe egyrészt az ural­kodó nyomást jelző (m) manométer csöve, másrészt pedig a vízszin alá közel az (f) válaszfalhoz a csappal zárható (n) cső torkol, mely az (o) kazán táplálására szolgál. Ez az (n) vezetékcső a kazánt körülvevő térben zeg-zugalakban esetleg nagyobb átmérőjű csőben folytatódik oly célból, hogy a víz már előmelegített álla­potban a kazán tápszelepénél ismét meg­vékonyított, csappal szabályozható csö­vön kerüljön a kazánba. A kút vízteréből azonkívül a (p) veze­ték ágazik el, mely a kútfalazaton át a szabadba torkol és például öntözési vagy \

Next

/
Thumbnails
Contents