72490. lajstromszámú szabadalom • Világító és jelzőtöltény, főleg röpülőgépekhez ejtőernyő által tartott világító és jelzőtöltéssel

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72490. szám. XIX/c. OSZTÁLY Világító- és jelzőtöltény főleg repülőgépekhez, ejtőernyő által tartott világító-és jelzőtöltéssel. BLANCKE GYULA BERL1N-CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1917 május hó 16-ika. ismeretesek már repülőgépekhez való olyan világító- és jelzótöltények, melyek­nél a világító- és jelzőanyagtöltés ejtő­ernyővel van összekötve és melyeknél időzőgyujtás van alkalmazva. A jelen találmány tárgya az időzőgyuj­tás speciális kiképzése és elrántógyujtás­sal való kapcsolata, úgy hogy az égő­gyujtó nem úgy, mint a régi rendszernél, visszacsap ássál vagy óragyujtással gyulád meg, hanem azáltal, hogy az elrántógyuj­tás Bikford-féle gyujtózsinórt -gyújt meg és ez gyújtja meg folytatólag az égőgyuj­tót. Ezáltal elérjük, hogy tetszőleges hosz­szuságú Bikford-féle gyújtózsinórral kap­csolatos, elállítható időzőgyujtó dobható le még a legnagyobb magasságból is és ezzel az az idő, melyet a világító- és jelzö­anyagtöltésnek a nagyobb magasságokból bizonyos körülmények közt szükséges nagyobb esési idő által való meggyújtása igényel, biztosítható. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatosítási példáját tünteti fői. Az 1. ábra egy világítotöltény hosszmet­szete, a 2. és 3. ábra gyújtószerkezete egy ré­szének nézete, illetve keresztmetszete, végül a 4. ábra a 3. ábra metszete nagyobb lép­tékben. A töltény az (A) világító- és jelző­anyagtöltésből áll, melyre a (B) ejtőernyő van erősítve. Ezek a (C) hüvelyben van­naik elhelyezve, mely az (E) süveggel van lefödve. Az (A) töltés alatt az (F) gyujtó­elegy és ezalatt az időzőgyujtó foglal he­lyet, mely utóbbi két (N) és (O) lemez­ből áll. E lemezek közül az (M) alsó le­mez átmenő (L) furattal bír (2. ábra), melyhez az (Ll) oldadcsatorna csatlako­zik, míg az (0) fölső lemez (3. ábra) az (I) égőelegyet fogadja magába, mely gyűrűalakban van elhelyezve a (P) he­lyen megszakítással. A (.1) égöelegy az (G) lemez átmenő (M) furatába torkol (4. ábra), melybe egy fölfelé nyúló (R) csövecske lehet beillesztve. Az (M) furat részben, az (R) cső pedig egészen, a (Jl) égőeleggyel van megtöltve, mely a (J) égőelegy folytatásiát képezi. Az (M) furat a (J) égőelegygyűrü végén van (3. ábra). Az (L) furathoz csatlakozik a (H) Bik­ford-féle zsinór, vagy valamely más lő­pormag, melynek (S) clrántózsinórja az (El) süvegben össze van hajlítva. Utóbbi a (C) hüvely (Cl) végérc van rádugva. A (H) Bikford-zsinór hüvelyén, illetve

Next

/
Thumbnails
Contents