72487. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tengeriliszt előállítására

' Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI fB| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72487. szám. X/i. OSZTÁLY. Eljárás tengeriliszt előállítására. DR VARSÁNYI EMIL *OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK, MŰEGYETEMI MAGÁNTANÁR BUDAPESTEN. v ' A bejelentés napja A jelen találmány tárgya eljárás ten­geriliszt előállítására. A tengerinek nagy nedvességtartalma, valamint a levegőből fölvett oxigén segítségével gyors elválto­zásnak alávetett csiratártalma folytán a tengeriből eddigelé huzamosabb ideig eltartható lisztet nem sikerült gyártani. Közismert tény, hogy a fengerMiszt már rövid raktározás után is dohos és keserű lesz, ami alkalmazhatóságát károsan be­folyásolja. Hogy a tengerilliszt a gyors romlástól megóvassék, a" tengeri megőrlés előtt szá­rítandó és lehetőleg akként volna őr­leridő, hogy a csira a lisztbe ne jusson bele. De mert ez utóbbi föltétel teljesí­tése még a leggondosabb eljárás mellett is lehetetlen, a .tengeriliszt romlását nem lehetett meggátolni. Fokozza a gyors romlását még az a körülmény is, hogy a rendesen kövön őrölt tengeri és az őrlés következtében bizonyos fokig átmeleg­szik, ami a termék izzadását és későbbi megromlását vonja maga után. További hátránya a tengerilisztnek, hogy az abból készült tészta, illetve süte­mény nehezen emészthető, mivel a ten­geriliezt keményítő sejtjei nehezen tárha­tók föl. 191&. julius hó S-ika. , A jelen találmány szerinti eljárás már most ezen hátrányok kiküszöbölését cé­lozza oly tengeriliszt gyártásával, mely huzamosan eltartható, mimellett a belőle készült tészta, illetve sütemény könnyen emészthető. Az új eljárás lényege az, hógy a ten­gerit megőrlés előtt hevítésnek vetjük alá. A hevítésnél ugyanis a tengeri víz­tartalma lényegesen csökken és emellett a keTnényítő sejtek is könnyen föltárható altaikba mennek át. A hevítés tetszőleges készülékkel vagy berendezéssel végez­hető, melyeknek szerkezete nem tárgya a jelen találmánynak. Az elj'árás célszerű foganatosítása mód­jánál a tengerit idegen alkatrészektől és a 'reátapadt szennytől megtisztítjuk, 80— 150 fok C.-ig terjedő hevítésnek vetjük alá és a hevítés folyamán fölpattogzott tengerit azután, minden további előkér szítő müvelet mellőzésével, megőröljük. Az őrlés alikalmával az egész szem, tehát a tengeri héja és csirája is beleőröltetik a lisztbe. SZABADALMI IGÉNYEK 1. Eljárás tengeriliszt előállítására, jelle­mezve azáltal, hogy a tengerit meg­, öriés előtt hevítésnek vetjük alá. . t

Next

/
Thumbnails
Contents