72485. lajstromszámú szabadalom • Készülék állatok fölfúvódásának megszüntetésére

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-én. MÁGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72485. szám. X/e. OSZTÁLY. Készülék állatok fölfúvódásának megszüntetésére. SCHMIDT MIKSA URADALMI IGAZGATÓ ACHLEITENBEN. A.bejelentés napja 1917 szeptember hó 20-ika. Elsőbbsége 1916 március hó 8-ika. Jelen találmány tárgya készülék álla­tok fölfúvódásának megszüntetésére, mely lényegében a végeken karikákkal ellátott gömbölyű yasrudaoskából és két egymásba kapcsolt kengyelből áll, me­lyek a rúdon elforgathatóan, de fel nem tolhatóan vannak alkalmazva. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példakép vett foganatosítási példája van, az 1. ábrán nézetben föltüntetve; a 2. és 3. ábrákon az 1. ábra 2—2 ós 3—3 vomalai szerint vett keresztmetszetek lát­hatók. A készülék körülbelül 8 mm. vastag és 21 cm. hosszú (a) gömbölyű vasrudacs­kából áll, mely mindkét végén egy-egy (b) karikában végződik. Ezen rudacská­hoz egy nagyobb (15 cm. hosszú, 8 mm. vastag) és egy kisebb (13.5 cím. hosszú, 6 mm. vastag), illetve (c, d) vaskengyel van karikák segítségével mozgathatóan megerősítve és pedig olykép, hogy a (c, d) kengyelek az (a) keresztrudacska kö­rüli, mint tengely körül elforgathatók. A kengyelek a tengely körül önállóan mozgathatók, de a kengyelek oldalkimoz­gása a kengyelek kknerevltésével vagy a kereszt rudacslkába való becsavarással megakadályoztatik. A készülék szarvasmarháknál (esetleg; lovaknál) előforduló főlfúvódás meg­szüntetésére szolgál, még pedig a főlfú­vódás első szakában. Ezen cél elérésére a készüléket az állat szájába olykép helyezzük be, hogy a nyelven a gége felé annyira hátul feküd­jék, hogy a keresztrudacska mindkét szájszögletét érje. Ebben a helyzetben a készüléket az (a) keresztrudacskán lévő­(b) karikákhoz fűzött zsinegeikkel az állat nyakába erősítjük.­A készülék fekvése közel a garathoz és gégéhez, .magával hozza, hogy az állat a beakasztott készüléket nyelvével állan­dóan eltávolítani igyekszik. Ezen nyelv­mozgatás következtében a mozgó kengye­lek folytonosan érintik az iny érzékeny részét, miáltal könnyű hányási inger idéztetik elő. Ezen utóbbi hatás a gyo­morgázok állandó eltávolodását vonják maga után, miáltal rövid időn belül a főlfúvódás fájdalom nélkül megszűnik. Minden állatálloméinyban különösen legelő állományban, sokszor előfordul, hogy több, néha 10—20 állatnál, kell a fölfúvódást legrövidebb időn belül meg­szüntetni. Ezen készülék egyszerűsége, tehát módot nyújt arra, hogy kellő meny­nyiséigüt lehessen bélőle beszerezni és.

Next

/
Thumbnails
Contents