72484. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szigetelő födél- és burkolatlemezek előállítására

Megjelent 1918. évi augnirtm hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72484. sfzám. v/e/a. OSZTÁLY. Kijárás szigetelő födél- és burkolatlemezek előállítására. STEPHAN KÁROLY CS. K. ÉPÍTÉSI TANÁCSOS BÉCSBEN ÉS POLANSKY ALAJOS CS. ÉS K. SZOLGÁLATONKÍVÚLI VISZONYBELI KAPITÁNY BRÜNNBEN. A bejelentés napja 1915 február hó 11-ike. A találmány tárgya eljárás .szigetelő födél- és burkolatlemezek előállítására és lényegében abban áll, hogy 50% dia­tómáí, 30% azbesztszálat, 10% legfino­mabb kaolint és 10% gipszet vízzel be­hatóan híg péppé keverünk el, formákba öntjük és 80 fok C.-nál megszárítjuk. Hogy a lemezeknek nagyobb ellenálló­képességet, illetve nagyobb — törési és másfajta — szilárdságot biztosítsunk, azokba drótokat vagy egy vagy több dróthálót ágyazunk. A lemezeket célsze­rűen lekerekített kérészi metszeaí csap­pal és horonnyal látjuk el, melyek egy­másba téve szoros zárást létesítenek és tűzvésznél a parázsnak áthullását vagy a lángnak átosapását megakadályozzák. A lemezek ^zigetelőképessége a széles­ség vagy hosszúság irányában vezetett átmenő kúpos nyílások által fokozható. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás szigetelő födél- és buirkolatietne­zek előállítására, jellemezve azáltal, hogy 50% diátómát, 30% azbesztszá­lat, 10% legfinomabb kaolint és 10% gipszet vízzel behatóan híg péppé ke­verünk'él, formákba öntjük és 80 fok. C.-nál megszárítjuk. IKIIIÉM ilowlii mw to

Next

/
Thumbnails
Contents