72477. lajstromszámú szabadalom • Hordozható inhalálóbőrönd

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14 -én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI B HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72477. szám. XVIII/b. OSZTÁLY Hordozható inhalálóbőrönd. DRAGERWERK, HE1NR. & BERNH. DRAGER CÉG LÜBECKBEN. •V bejelentés napja 1917 májas hó 20-ika. Elsőbbsége 1916 julius hó 3-ika. Áz oxygénimhalálókészülékeket arra használják, hogy gázmérgezések esetén a megmérgezett egyént oxygén segélyével isimét fölélesszék. Nem lehetséges min­demkor az illetőt előbb elszállítani, úgy hogy az oxygénlégzést a helyszínén, eset­leg szűk tárnákban vagy hasonló helye­ken kell alkalmazni, miért is kívánatos, hogy az inhalálókészülék maga lehetőleg kevés helyet vegyen igénybe, még üzemre kész állapotban iá. A találmány tárgyát képező hordozható, oxygén-inhalálóbőrönd ezen föltételnek megfelel. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány tárgyát képező készülék egy példaképem kiviteli alakját mutatja zárt, 2. ábra pedig nyitött, üzemkész álla­potban. Az inhalálókészülék, amely pl. az (a) oxygénhengerből, a (b) redukálószelep­ből, a (c) oxygénmegtakarítökészülékből, á (d) légzőtömlőből és az (e) légzőálarc­ból áll, az (f) bőröndbe van szerelve. Használaton kívül, vagy szállítás közben a bőrönd minden oldalról zárt. Az inha­iálóloészülék használatbahelyezéséhez a bőrönd egyik falának csupán egy (g) ré­szét kell nyitni, miáltal a készüléknek összes működtetendő részei hozzáférhe­tőkké válnak, anélkül, hogy a bőrönd számbavehetően nagyobb . helyet igé­nyelné^, mint zárt állapotban. A nyitandó (g) bőröndrósz csapóajtóként szerkeszt­hető, mejy nyitott helyzetében hozzási­mul a hozzátartozó bőröndfalhoz (2. ábra). A (g) rész tolókaként' is szerkeszt­hető, amely a bérönd használati állapó- * tában ugyancsak nem áll ki. Magyarázat nélkül érthető, hogy az inhalálókészüléket még igen szűk helyen is használhatjuk, mert a bőrönd nyitása után sem tartalmaz a készülék kiálló, útban fekvő részeket. SZABADALMI IGÉHYEK. 1. Hordozható inhalálóbőrönd, jelle­mezve azáltal, hogy az üzembehelye-, zés. céljából csupán az egyik bőrönd­fal egyik része van nyithatóan szer? kesztve és laposan hozzáfektethető a bőrönd falához. 2. Az 1. alatt igényelt készülék foganato­sítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a bőrönd falának nyitható része fór-

Next

/
Thumbnails
Contents