72476. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rostok, fonadékok és szövetek kikészítésére és vízhatlanná tételére

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-én. MAGY. flfev KIR. SZABADALMI Jgtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72476. szám. XIV/e. OSZTÁLY. Eljárás rostok, fonadékok és szövetek kikészítésére és vízhatlanná tételére. NAEFE ERWIN KELMEFESTŐ BEBLIN-BRITZBEN. A bejelentés napja 1917 április hó 23-ika. Elsőbbsége 1915 december hó 8-ika. A tengeri algák, pl. a Fucus Laminaria és más fajok is nyálka és firnászanyago­kat tartalmaznak, amelyeket már hosz­szabb idő óta alkalmaznak appretálásí célokra. Egy laminariaíaj, amely az északi és keleti tengerben nagy mennyi­ségben fordul elő, leveleinek és szárai­nak nedvében oly savat tartalmaz, amely­ből könnyen oldódó nátrium ammonium­só állítható elő gyárilag ós hozható for­galomba. Ez az alga- vagy lamináriasavnak ne­vezhető sav a nehéz fémek sóival oldha­tatlan fémvegyületeket alkot, tehát nát­rium-ammoniumsójának oldatából a ne­héz fémek^ sóival csapható ki. A jelen találmány az algasavnak ezen a tulajdonságán alapszik. t Az eljárás végrehajtására az algasav nátrium-ammoniumsójának oldatát állít­juk elő, vagy pedig az algának kisajtolás vagy vízzel való kifőzés útján kapott le­vét nátriumlúggal és ammóniával, illetve ezek karbonátjaival közönbösítjük. A ke­zelendő szöveteket ebbe a folyadékba helyezzük és azután valamely nehéz fém sójának, pl. cinkszulfátnak oldatába visz­szük. Ekkor a növényi roston az algasav oldhatatlan vegyülete képződik, aimely kolloidszerű alakban válik ki és a szöve­teket egyúttal vízhatlanná teszi. Az ily módon beitatott szövete®, a legmesszebb menő követelményeknek eleget tesznek, sőt forrásban lévő közönbös festőanya­goknak is ellenállnak. A bedtatás befejez­tével a szövetet kiöblítjük jas azután szo­kott módon megszárítjuk és mángoroljuk. A laminariasavnak az a tulajdonsága van, hogy a szappant nem bontja meg, miért is a sav oldatához szappanoldat adható. A zsírsavat ekkor az algasawal egyidejűleg a nehéz fémek, illetve a tim­föld sói oldhatatlan alakban kicsapják, minek következtében a kezelt szövetek vízhajlansága még inkább fokozódik. i SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás rostok, fonadékok és szövetek kikészítésére és vízhatlanná tételére, jellemezve azáltal, hogy azokat a la­minariasiav alkálisójának oldatával, vagy alkáliák által közönbösített alga­nedvvel itatjuk, azután valamely ne­héz fémsó (pl. timíöldsó) oldatába helyezzük, hogy a növényi roston old­hatatlan csapadék képződjék. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, jellemezve azáltal,

Next

/
Thumbnails
Contents