72468. lajstromszámú szabadalom • Ráncos tömlő gázkészülékekhez

Megjelent 1918. eri augusztus i>6 14-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jHn' HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72468. szám, XVIII/b. OSZTÁLY. ' Ráncos tömlő légzőkészülékekhez. DRÁGERWERK, HEINR. & BERNH. DRÁGER CÉG LÜBECKBEN. A. bejelentés napja 1917 májas hó 26-ika. Elsőbbsége 1916 jonias hó 17-ike. A találmány tárgya merevílőgyűrűkkel ellátott ráncos tömlő légzőkészülékekhez, melyet az jellemez, hogy a tömlő nem gumiból, hanem trikószövetből áll, mely rugalmas lakkal van itatva és bemázolva. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképem foganatosítási alakja van nézetben, részben metszetben föltüntetve. A trikószövetből álló (a) tömlő lakkal többé vagy kevésbé van itatva ós a (b) lakbevonattal van ellátva. Az (a) trikö­tömlő a (c) gyűrűk fölé van húzva, me­lyek egymástól bizonyos nagyobb távol­ságban fekszenek, úgy hogy a tömló a rajziból látható, önmagáb anvé ve ismert náncos alakot nyerd, vagyis váltakozva | egymásra következő bővületekből és szű­kületekből áll és végein csatlako^ótolda­tökat képez, melyeknek bősége kb. a két­két bövület között fekvő szűkület bősé­gének ' felel meg. A trikószövet, mely némi diagonális rugalmassággal is bír, könnyen és simán húzható a gyűrűk fölé és a bővületek kö­zötti szűkített helyeken sem képez rán­cokat. SZABADALMI IGÉHY. Ráncos tömlő, merevítőgyűrűkkel, légző­készülékekhez, jellemezve azzal, hogy a tömlő rugalmas lakkal itatott és be­vont trikószövetből áll. (1 rajzlap melléklettel.) KÉSZVEm TÁMMAB nvOMCAJ* CUMPESTIN-

Next

/
Thumbnails
Contents