72466. lajstromszámú szabadalom • Füstgázelőmelegítő

A víz, mint azt a 2. és 3. ábrákon a nyilak jelzik, a (d) csonkon az első cső­sor alsó (cl) harárutosatornájáb^ vezet­tetik be, csökkentett sebességgel a függé­lyes (a) csövekben fölemelkedik egészen a fölső (bl) harántosatornáig, honnan az elaő sor utolsó (a) csövén át megniöve­kedett sebességgel ismét lefelé vezettetik (2. ábra), mi mellett a fölső harántcsator­nában fölragadott légbuborékok is tova­ragadtatnak. Az első sor utolsó (a) csö­véből a. víz az (e) kibocsátó csonkon és ,a görbített (k) csövön (3. ábra) át a kö­vetkező sorba jut és igy tovább. Miután a tápvíz az összes sorokon azo­nos módon • áthaladt, az előmelegitőt az utolsó esősornak a 3. ábrán nyíllal jel­zett (e) kibocsátó csonkján át hagyja el. SZABADALMI IGÉNY. Füstgázmelegítő, mely álló csöveknek egy vagy több, egymás mögé kapcsolt sorából áll, melyek fölül és alul ha­rántcsatorna útján egymással kapcso­latban állanak, azáltal jellemezve, hogy minden egyes sornak legalább is az utolsó (a) csöve az alsó („cl) ha­rántcsatornával való kapcsolatból ki van rekesztve. (1 rajzlap melléklettel.) milm náuvétoTÁWMÁ* xroWUn auwcvrn *

Next

/
Thumbnails
Contents