72465. lajstromszámú szabadalom • Kiadószerkezettel ellátott tartány lazán egymásra helyezett lapok számára

Megjelent 1918. eri augusztus i>6 14-én. MAGY. KIR. > SZABADALMI HIVATAL SZABAD ALMI LEÍRÁS 72465. szám. XVIII/d. OSZTÁLY­KiadószerKfezettel ellátott tartány lazán egymásra helyezett lapok számára. WALDES & C° CÉG WRSCHOWITZBAN. A 70889. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 október hó 28-ika. A jelen találmány a törzsszabadalom szerinti berendezés további kiviteleire vonatkozik, amelyeknek célja abban áll. hogy a kiadás megtörténte után, a kiadó lemez visszatolásakor a legközelebbi lap­nak (pl. szivarkapapirlapnak) a tartány­b/an való összegyűrődése vagy elszaka­dása elkerülhető legyen. E célból a kiadó lemez a törzsszabadalom szerint érdessé telt részre van korlátozva és a tartány­fal hasítékában vezetett szalaghoz van erősítve. A szükséges súrlódást a tartány széles oldalainak egymáshoz való nyo­mása által hozzuk léire. A találmány úgy is foganatosítható, hogy a ta/rtányból kitolható lemezt érdeis fölületű kiadóhenger helyettesíti. A méUékelt rajz a fönt említett két ki­viteli alakot tünteti föl az 1. és 2., vala­mint a 3. ós 4. ábrán nézetben és hossz­metszetben. A lazán egymásra helyezett (f) lapok az egyik keskeny oldalán nyitóit (a) tar­tányban pl. a (g) tű segélyével vannak le­szakíthatóan rögzítve. A legfölső lapot, nyomás és súrlódás által magával vivő és kiiadó (c) lemez a (d) hasítékon áthú­zott (b) szalaghoz van erősítve, amely szalag, vágy pedig a (c) lemez valamely rugalmas eszköz, pl. az (e) gumiszalag útján van az (a) tartánnyal összekötve. A legfölső lap kiadása úgy történik, hogy a tartány széles oldalait egymáshoz nyomjuk és a (c) kiadólemezt a (b) sza­lag segélyével kihúzzulc. A kiadás rae^j történte után az (e) gumiszalag a kiadói lemezt visszahúzza. Hogy a rugalmas közbenső tag elke­rülhető legyen, a (c) liiadólerjiez vissza­húzására egy második, a lemezén túlérő szalag alkalmazható, amely szabad végé­vel a tartány széles falának egy második hasítékán van áthúzva. A 3. és 4. ábrán föltüntetett kivitelnél a tartányból kihúzható és aibba vissza­tolható lemezt érdes fölületű (c) kiadó­henger helyettesíti, amely a (b) fej segé^­lyével forgaittatik. A legfölső lap kiadását a (c) hengernek ezen laphoz való nyo­módása és súrlódása hozza létre. SZABABAUII IOÉNYKK. 1. A 70889. sz. szabadalom szerinti kiadószerkezettel ellátott tartány ki­viteli alaikja, jellemezve azáltal, hogy a (c) kiadólemez a tartány széles fa­lának hasítékában vezetett (b) szalag­hoz van erősítve.

Next

/
Thumbnails
Contents