72463. lajstromszámú szabadalom • Eljárás káliumszilikát gipszköves műtrágyák előállítására

Megjelent 15*18. eíi augusztus lio lO-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JP|F HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72468. azáijij. X/h. OSZTÁLY. Eljárás káliumszilikát gipszköves műtrágyák előállítására. SCHAAR MANÓ OKL. MÉRNÖK MONORON. A. bejelentés napja 1917 auguutas hó 23-ika. A növények- táplálkozásában a kálium nagy szerepet játszik, mivel a kálium­szilikat azonban vízben oldhatatlan, az magában használva nem hasznosítható a növények táplálására. Eljárásom olyan keveréknek előállítását célozza, amely vízben oldható alakra hozza a kálium­vegyületet és ezáltal használhatóvá válik a növényzetre. A káliumiszilikátok a vegyi képlete K2 A12 Si6 016; a gipszkőé pedig Ca SOt + 2 H2 0; összekeverés alkal­mával a cserebomlás folytán káliumszili­kát mellett káliumszulfát keletkezik, mely vízben oldható lévén, a .talajban haszno­sul. A vegyi folyamat, amely természete­sen csak elegendő víz jelenlétében fcg végbe menni, a következő: K2 A12 SiG 016 + Ca S04 — Ca A12 Si6 016 + K2 S04. Az előállítás a következőképen történik: a káliumszilikátot tartalmazó ásványokat lisztfinomságra megőröljük és ehhez azután hozzákeverjük a szintén liszt­finomságra őrölt gipszkövet. A keverés­nek a legnagyobb alapossággal kell meg­történnie. A gipszkövei mindig olyan mennyiségben kell használni, amely meg­felel az illető ásvány káliumoxid tartal­mának, vagyis az ásvány minden kg. ká­liumoxid tartalmára legalább is 1.85 kg. gipszkövet. Az így előállított porszerű anyag a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken úgy használandó, mint a ren­des káliumműtrágyák. A fönti módon előállított műtrágya előnye a következőkben áll: a tiszta ká­liumvegyületeket tartalmazó műtrágya a vízben könnyen oldható, így tehát a föld­ben különösen nagy esőzésednél egy­szerre sókkal nagyobb mennyiségű oldat képződik, mint amennyi a növények által fölszivódhatik. A növények által föl nem szívódott rész az altalajba húzódik, onnan pedig fölhasználaiianul elfolyik. A mű­trágyáknak fölhasznált káliumvegyületek körülbelül 10 súlyrészben vagy esetleg ennél kisebb mennyiségű vízben oldód­nak; a gipszkő egy súlyrésze körülbelül 400 súlyrész vízben oldható. A kálium­szilikát .gipszköves műtrágyában a gipsz­kő nehezebb oldódása következtében csak kevesebb káliumszulfát lesz sza­baddá téve, itt tehát a veszély, hogy a, műtrágyaoldat fölhasználatlanul távozik az altalajba, sokkal kisebb. SXAB&DAUU IGÉHY. Eljárás káliumaluminiumszilikát gipsz­köves műtrágya előállítására, jellé-

Next

/
Thumbnails
Contents