72462. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű elégési erőgép

M«*feteat 1918. é*1 augusztrw hé lO-Aa. f . MAGY. ^ Km. SZABADALMI ffif y HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72462. szám. V/d/a. OSZTÁLY. Kétütemű elégési erffgép. SCHNELLPRE SSEN-FABR1K MÖDL1NG VORM. L. KAISER'S SÖHNE A.-G. CÉG BÉCS/" MÖDLINGBEN. A. bejelentés napja 1917 május hó 8-ika, Elsőbbsége 1916 május hó 30-ik*. A találmány két ütemben dolgozó oly elégési erőgépekre vonatkozik, amelyek­nél az öblítő- és töltőlevegő egy a munka­dugattyúval szilárdan összekötött, centrá­lisán elrendezett, kisebb átmérőjű csövön keresztül vezettetik be, és emellett a na­gyobb dugattyú gyűrűs lépcsője munka­dugattyú gyanánt, a dugattyú előtti tér pedig öblítő- és töltőszivattyú gyanánt működik; a találmány lényege pedig az, hogy a dugatlyúcső külső vége zárt és szávattyúdugattyúként szerepel, úgy hogy egyidejűleg levegősűrítésre, stb., valamint az öblítő- és töltőlevegőnek a dugattyú elülső oldaláról a gyűrüalakú elégető­térbe való átvezetésére hasznosíttatik. A rajzon (1) a munkahenger, (2) szi­vattyúhenger, (3) munkadugattyú, amely­lyel a szivattyúdugattyú gyanánt kiképe­zett (4) dugattyúcső szilárdan összefügg. Az utóbbi furata a forgattyú felőli oldalon nyitott s ennélfogva a dugattyú előtti tér­ről, illetve a (17) forgattyúkamrával köz­lekedik. A munkadugattyú fölemelkedé­sénél a fl8) réseken vagy megfelelő sze­lepeken stb., keresztül levegő szívatik be a forgattyúkamrába, lefelé haladásánál pedig abban sűríttetik. Az alsó holtpont közelében a munkadugattyú a munka­henger falában elrendezett (19) kipuf­fogónyílásokat szabaddá teszi, úgy hogy az égési maradványok kiszabadulhatnak. Röviddel azután a munkahenger fölső végében a szivattyúdugattyú falában lévő (20) rések nyílnak meg, és ezeken keresz­tül a forgattyúkamrában összesűrített levegő a munkahengerbe lép, ezt kon­centrikusan megtölti és tengelyirányban tovahaladva, az elégési maradványokat kiszorítja. A munkadugattyúnak erre kö­vetkező fölemelkedésénél először is a (4) szivattyúdugattyú (20) rései s azután a (19) kipuffogónyílások záratnak el, mire megkezdődik a töltő levegőnek a munka­hengerben vqló sűrítése. A leírt elrende­zés lehetőséget nyújt arra, hogy a du­gattyúcső az öblítő- és töltőlevegő beve­zetésére és azonkívül egyúttal sziváttyú­dugattyú gyanánt — pl. csöppfolyós tü­zelőanyaghoz befúvó —• nyomólevegő előállítására fölhasználtassék. SZABADJXM JGáJÍT. Két ütemben dolgozó elégési erőgép, amelynél az öblítő- és töltőlevegő aa

Next

/
Thumbnails
Contents