72445. lajstromszámú szabadalom • Papírszalagokból font lemosható kalap

Hegjelent 1918. évi augusztus hé lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 11S445. száam. I/C. OSZTÁLY. Papírszalagokból font lemosható kalap. SCHEURING ALFRÉD KERESKEDŐ NEUKÖLLNBEN. A bejelentés napja 1917 jnlins hó 25-ike. Vízhatlanul impregnált kalapoknak papírszalagokból való fonása már isme­retes. Az ilyen kalapok azonban anya­guknak lágysága miatt igen gyorsan el­vesztik alakjukat és azonkívül nem is bírnak olyan tartóssággal, amilyet kala­poktól kívánhatunk. Hogy a szokásos szalmakalapok ugyan­olyan értékű papirlapokkal legyenek pó­tolhatók, a találmány szerint a papírsza­lagok textilrostokból álló betétekkel me­revíttetnek. Hy módon igen olcsó és tairtós kalapok állíthatók elő, amelyek ugyanolyan tu­lajdonságokkal bírnak, mint a szalma­kalapok.. SSABABAUH MÉKY. Papírszalagokból font lemosható kalap, jellemezve azáltal, hogy a szalagok textilrostokból álló merevítő betétek­kel vannak ellátva. <NXM •AMVtMYTMOM.i* HvmmJw «tl» « « W« li

Next

/
Thumbnails
Contents