72443. lajstromszámú szabadalom • Záródarab palackok, kancsók és effélék számára

Megjelent 1918. évi angnszfcra hó IQ-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBBt HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72448. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Záródarab palackok, kancsók és effélék számára. • * PARAGUAY-FLEISCHEXTRAKT-GES. M. B. H. CÉG HAMBURGBAN. . A bejelentés napja 1917 október hó 10-ike. • Jelen találmány tárgya záródarab pa­lackok, kancsók és effélék számára. A záródairaib az edény belső részéihez illesz­kedő, kéregpapirból vagy más hasonló, szélén gyöngén összenyomható anyagból készült' vastag korongból áM, melyet az edéjjjynyílásba hozzátapadóan és ezzel a nyílást elzáróan tehet beszorítani; a záró­cTanaib másik része egy fölső, az edény belső sfcélén túlérő, az alsó elzáró korong­gal szilárdan összekötött födőkorong. Az alsó vastag elzáró korong vagy vastag kéregpapirból való kicsákozás által van létesítve, vagy pedig több vékonyabb ko­rongból van összeállítva, melyek egymás­sal alkdluM s m ódo n, -pl. x ragasztásra! vei vannak egyesítve. A födőkorong az ily­kép előállított alsó koronggal alkalmas eszközökkel, pl. ragasztószerrer szilárdan van egyesítve. A záródarab egy foganatosítás! példája a mellékelt rajzban van föltüntetve és piedig az 1. ábrán alulnézetben, a % ábrán az A—B vonal szerint vétt' metsaeJtben. (a) az alsó vastag korong, mely az •edény nyílásába beszoríttatik. (b) a vala­mivel nagyobb födőkorong", mely hasz­nálat alkalmával az edény belső széfén tülér. A záródarabot úgy alkalmazzuk, hogy annak alsó oldalát egy vagy több réteg­ben elzáró vékony lapocskákkal, pl. per­gaminlápocskákkal borítjuk és azután a palack, kancsó vagy más edény nyílásába benyomjuk. Az egyes részek összetartására nemcsak ragasztószerek, hanem .helyettük vagy mellettük fémkapcsok vagy szögecsek stb. is alkalmazhatók. A födőlap fölött egyúttal (c) fülek ís alkalmazhatók (2. ábra), melyek tövis­szrarŰ nyitó eszközzel való nyitásnál jobb alányúlást engednek meg a zárás oldása alkalmával. 8SABA»AUfl ISÉMTK. 1. Záródarab palackok,.kancsók és effé­léik' saámársf, azáltal jellemezve, hogy kéregpapirból vagy efféléből való vas­tag korong, melyet hozzásknulóan le­'Shet- az edény nyílásába benyomni, fölső, kissé nagyobb, használat alkal­,mával az edé ny belsÖ szélén túlérő födőkoronggal van ellátva.

Next

/
Thumbnails
Contents