72439. lajstromszámú szabadalom • Hajlítható szerkezetű fatalp

Megjelent 1918. évi augusztus hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72489, szám. I/b. OSZTÁLY. Hajlítható szerkezetfi fatalp. MESKÓ SAROLTA OKL. POLG. ISK. TANÍTÓNŐ HUSZT­MÁRAMAROSON. A bejelentés napja 1916 augusztus hó 4-ike. A hajlítható szerkezetű falapnak az i célja, hogy bői'talp híján tartós, köny­nyen mozgatható és simulékony lábbelit adjon. Ezért keményfából kell készülnie, hogy a nagyfokú nyomásnak, súrlódás­nak, ütközésnek ellentálljon. A fatalp két részből áll: 1. a sarok rósz (I. ábra a), melynek elülső fele (b) a talp természetes hajlásúnak megfelelően alul kivájt s a sarok magasítva van fa­vagy linóleum-, gumi-, börlemezzel (c), hogy a könnyű járáshoz szükséges lejtést e résznek biztosítsuk. 2. A tulajdonképeni talp (d, e, f, g, h) falécekből áll, melyek mindegyike hor­nyolással van összeillesztve. A lécek összerakva már kézben hajlítható szer­kezetei adnak. A lécek lazán acéllemezre vannak fűzve (II. ábia p o) és esavar­szcgckkel (r) hozzáerősítve. Hogy az acéllemez hajlíthatóságat biz­tosítsuk, a nyílások be- (s) és kijáratuk­nál (t) ki vannak tágítva és csak a szög táján (u) simul teljesen az acéllemez a fához. Ugyancsak ezt a célt szolgálja az a körülmény is, hogy a hornyolt falécek nem érnek egészen össze. SZABADALMI IGÉNY. Hajlítható szerkezetű fatalp jellemezve: acéllemezre fűzött, hornyolt falécek­ből álló, a láb mozgásának megfele­lően hajlékony talprész által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA9 RÉSZVÉNY TÁH8A8ÁG NYOMDÁM BUOAHSTEH

Next

/
Thumbnails
Contents