72438. lajstromszámú szabadalom • Tartó hajlékony istrángszerű testek részére

Megjelent 1918. évi angnaztas hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI ,72438. szám, XX/d. OSZTÁLY. Tartó hajlékony, istrángszerű testek részére. LUDWIG RICHÁRD SZOBRÁSZ AUMÁBAN (THÜR1NGIA). * v bejelentés napja 1917 október hó 22-ike. Elsőbbsége 1917 április hó 3-ika. A találmány tárgya bei'.Mdtzés, mely | pl. jármüvekkel kapcsolatban a gyeplők, vagy pedig más megközelítően vízszintes irányban kifeszítendő, líajlékony, istiáng­.szerű testek rögzítésre használhat j. A berendezés két ingaszemen í:">Ifüggesztclt pofával van ellátva, amelyek két éksze­rüen összefutó fölület mentén csúsznak és a pofák közzé helyezendő istráng meg­húzása folytán azok egymás felé annyira szoríttatnak, hogy köztük az istráng rög­zíttetik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra elölnézete. A 2. ábra oldalnézete. A 3. ábra metszete A—B vonal irányában. A kocsinak egy alkalmas r'észére (a) tartó vari erősítve, melynek szárai belső fölületükön ékszerüen összefutó (b) és <(e) fölüle leikkel vannak ellátva. Az (a) kengyelen a (d) és (e). pofák ingaszerüen olykép vannak fölfügge§ztve, hogy a fölülelteken a nyíl irányában való mozgásuk alkalmával egymáshoz köze­lednek. A gyeplők (2. ábra) a (d) és (e) pofák !:özzé helyeztetnek. Ha a gyeplőket meg­húztuk, akkor a pofák az (a) kengyel' szárai közölt huzatnak és minthogy emel­>ott a (b) és (c) ékfölület mentén csúsz­nak, egymás felé szoríttatnak, úgy hogy a gyeplő közöttük rögzíltetik. SZABADALMI IGÉNY. Tartó hajlékony, istrángszerű testek ré­szére, jellemezve, kél ingaszerüen föl­függesztett, két ékszerüen összefutó (b) és (c) fölület mentén csúszó (d) éis (e) pofa állal, melyek egy köziéjük helyezett istráng meghúzása folytán egymás felé szoríttatnak, úgy hogy az istráng rögzíttetik. (1 rajzlap melléklettel.) *MJLM MtSZVÓmTÁlUMAO N/OMOAJA BUOAPCftTBlI

Next

/
Thumbnails
Contents