72436. lajstromszámú szabadalom • Szikrafogó mozdonyok és hasonlók számára

röpíttetnefc, az ütközés folytán apríttat­nialk és visszapattannak (lásd a berajzolt nyilaikat). Az ábrázolt fogan atosítási alak­nál a fúvócső torkolata és a magcső alsó pereme között a gyürűalakú (g) lemez van elrendezve, mely a visszapattanó szikrákat fölfogja, mimellett azáltal, hogy a tölcsér átmérője nagyobb, mint a le­mez (h) kivágásiáé, a szikrák nem száll­hatnak közvetlenül fölfelé és nem is lép­hetnek ki. A tölcsér fölső szélén elrendezett, az ábrázolt foganatosítási alaknál gyűrű­alakú (k) fecskendezőcső segélyével a szikrák szükség esetén elolthatok. SZABADALMI IGÉMYEK. 1. Szikrafogó mozdonyok és hasonlók számára, mely vezet őtölcsérb öl és magcsőből áll, azáltal jellemezve, hogy a vezetőtölcsér és a magcső a fúvócső torkolata fölött bizonyos ma­gasságban vannak elrendezve és pedig célszerűen úgy, hogy a magcső, illetve ennek torkolata a kiáramló gőzkúp­hoz tangenciálisan fekszik, úgy hogy a szívógőzzel nem helyeztetik ellen­állás szembe. 2. Az 1. igényben védett szikrafogó foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a magcső úgy van alakítva és el­rendezve, hogy a torkolatából kilépő gőzkúp a kémény legszűkebb kereszt­metszetét érje. 3. Az 1. és 2. igényben védgtt szikrafogó foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a magcsőcsonk fölfelé kúposán bővül. 4. Az 1. és 2. igényben védett Szikrafogó foganatosítási alakja, melynél a fúvó­cső torkolata mélyen fekszik, azáltal jellemezve, hogy a fúvóosősonk föl­felé szűkül. 5. Az 1. igényben védett szikrafogó fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a magcső alsó pereme élnek van kiképezve, oly célból, hogy gőzörvény képződése elkerűltessék. 6. Az 1. igényben védett szikrafogó fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a szikrák eloltására szolgáló fecskendezőcsövet a vezetőtölosér tartja. s 7. Az 1. igényben védett szikrafogó foga­natosítási alakja, jellemezve a fúvó­cső torkolata és a tölcsér, illetve a magcső alsó pereme között elrendez zett szikrafogó-lemez által, melynek központos nyílása célszerűen kisebb belső átmérővel bír, mint amekkora a vezetötölcsér átmérője, oly célból, hogy a szikráknak fölfelé való kilé­pése meggátoltassak. (1 rajclae mriUkUtUO I ^ 4 muu ntnvéNv TIMMÁ* nvc-'-XJA auovwnf

Next

/
Thumbnails
Contents