72425. lajstromszámú szabadalom • Harci légi jármű

i ! • Megjelent li»18. évi juliua bó 29-én. MAGY. ^ KJB. SZABADALMI H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72425. szám. V/h. OSZTÁLY. Harci légi jármű. AGO FLUGZEUGWERKE G. M. B. H. CEG BERLIN­JOHANNISTHALBAN. -A bejftlentfe napja 1916 október hó 30-ik». Elsőbbsége 1915 november hó 4. és 8-ika. által tartott ágyazás és a légcsavart ki­kerülő, megfelelő támaszok segélyével a légi jármű törzsének alakjához lehetőleg alkalmazkodó csónakot erősítünk meg, mely a lőfegyver és a lövész fölvételére alkalmasan van berendezve. Ezen csónak megerősítése azonban a légcsavaron (el­rendezett ágyazás fölhasználása nélkül, esetleg kizárólag az említett támaszokkal vagy bizonyos körülmények között oly támaszok segélyével is történhet, melyek a légi járműnek a légcsavar mögött fekvő szerkezeti főrészeiből indulnak ki. A csó­nak azonban a légi járműhöz más alkal­mas módon is lehet erősítve. A találmány tárgyát képező újítás több légcsavarral ellátott légi jármüveknél is alkalmazható, mely esetben minden lég­csavar előtt vagy mögött egy-egy külön csónak lehet elrendezve. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két kiviteli példája van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a törzs mögött elrendezett harci csónakkal ellátott légi jármű hossz­metszete, a 2. ábrán ugyannak fölülnézete és a 3. ábrán keresztmetszete látható, míg a Az egy motorral és egy légcsavarral el látott, ismert harci légi jármüvek najy Rátránya, hogy a légcsavar forgási síkja a kilövési körzet nagy részét elfoglalja. Ez a körülmény légi harcoknál ügyes ellenfélnek lehetővé teszi, hogy az ellen­séges gépfegyver által nem uralt övbe meneküljön és így a további harcból ki­vonja magát. Több motorral és több légcsavarral el­látott harci légi járművek alkalmazása, •melyeknél ez a hátrány több gépfegyver elrendezése által elkerülhető lenne, be­látható időn beilül nem jöhet tekintetbe, minthogy az ilyen légi járművek szer­kesztése és kezelése tekintetében a ta­pasztalatok túlságosan csekélyek ahhoz, hogy már most teljes sikert biztosít­sanak. A jelen találmány tárgya lehetővé teszi, hogy olyan légi járműveknél, melyek sízerkezet és kezelés tekintetében nem térnek el alapvetően az egy motorral és egy légcsavarral ellátott légi járművek­től, minden irányban szabad kilövési körzetet létesítsünk. Ezen cél elérésére a rendes törzsös légi járnjűvön a légcsavar előtt vagy mögött, pl. a. légcsavartengely

Next

/
Thumbnails
Contents