72424. lajstromszámú szabadalom • Kandírozó- és vizezőkészülék

Megjelent 1918. évi Július hó 29-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI «| §A HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72424. szám. x/j. OSZTÁLY. Kandirozó- és vizezőkészülék. VAS S. ÉS K. CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 október hó 11-ike. A süteményeik kaAdirozása, illetőleg vizezése eddig igen kezdetleges módon, kézzel történik olyformán, hogy minden egyes süteménydarabot külön kell kan­dirozni, illetőleg vizezni. A kandirozás és vizezés ezen módja azonban egyrészt igen hosszadalmas és másrészt nem is történik egyenletesen. Ezen hátrányok kiküszöbölését célozza a jelen találmány tárgyát képező készü­lék, mely lényegében a sütemények föl­vételére való asztalhoz csuklósan erősí­tett, rugalimtas kapcsolással leszorítva tar­tott keretben kifeszített és munka közben a süteménydarabokat leerősitve tartó fonálszálakból áll. Magát a kandirozást és vízesést vagy kézi ecsettel, vagy pedig gépi úton hajtott, hosszú szőrű kefével, illetőleg hengerrel végezhetjük. A találmány tárgyát képező készülék a csatolt rajzon példakép vett foganato­sítás! alakjában van föltüntetve, neveze­tesen az 1. ábra a készülék fölülnézete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. ábra részleges hosszmetszet, a 4. ábra pedig a gépi úton végzett ecse­telés egy kiviteli alakja távlati képben. A munkaasztalra helyezett és a süte­ményeket tartó (a) deszkához a (b) ke­ret van csuklósan erősítve, mely mellső végén az asztalhoz, illetve a kerethez erősített ismert (c) ív vezetékben járó ru­galmas (d) kapcsoló szerkezettel van el­látva. A keret két hosszoldfalához pár­huzamos (e) fonalszálak vannak erő­sítve, melyek a keret leszorításánál az alattuk lévő (i) süteményeket munkaköz­ben leszorítva tartják. A sütemények kandirozás®, illetőleg vizezése, vagy kézzel, hosszú szőrű ecset­tel történik, melyet a kandirozóanyagba bemártva a sütemények, illetőleg a fonal­szálak fölött egyszerűen végighúzunk, vagy pedig a kandirozás gépi úton is tör­ténhetik, ami a kézzel való kandirozás fölött egyrészt gyorsabb, másrészt pedig egyenletesebb munkát jelent. Egy ilyen géppel való kandirozást tün­tet föl a rajz 4. ábrája. Ezen készüléknél a munkaiasztalra vagy a keretre (f) lánckerekeken járó (g) láncok vannak alkalmazva, melyek kö zött a hosszú szőrű (h) ecset van kife­szítve. A kandirozó folyadékba mártott ecsetet a lánckerék, illetőleg a lánc végig húzza a sütemények fölött és ezzel gyors és egyenletes kandirozást érünk el.

Next

/
Thumbnails
Contents