72423. lajstromszámú szabadalom • Szárítóberendezés szemes bab, csöves tengeri, valamint más termékek és anyagok részére

Megjelent 1918. évi július hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KEL HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72423. szám X/a. OSZTÁLY Szárítóberendezés szemes gabonaneműek, csöves tengeri, ralamint más termények és anyagok részére. MAGYAR VETŐMAGVAKAT NEMESÍTŐ INTÉZET TÍMÁR TESTVÉREK CÉG BELENCZÉN. A 70885. ss. tö»Muabad&lom pótuabadalma, melynek bejelentési napja 1917 március hó 12-ike. A törzsiszabadalom tárgya. szárítóbe­rendezés szemes gabonaneműek, csöves tengeri, valamint más termények és anya­gok részére, melynél a szárítandó anyag lejtős elrendezésű vezetőtérben halad le­felé. A törzisszabiadalomban ismertetett berendezésnél ezen vezetőtér fenekét lyukgatott lemez, sodroriysizövet vagy efféle képezte. Megállapítottuk, hogy igen célszerű berendezést kapunk, ha a vezetőtér fene­két egymást tetőcserépszerüen átfödő, hőálló, likacsos anyagból álló lapokból készítjük. Ezen berendezés előnye, hogy a likacsos, rossz hővezető anyag egyrészt a keletkező párák fölszívásia és tovább­vezetése, másrészt a szárítómeleg hőfo­kának emelhetése által a szárítóberende­zés munkaképességét lényegesen emeli anélkül, hogy az utóbb említett hatás a szárított anyag minőségét károsan befo­lyásolná. A tetőcserépszerüleg kiképezett, lika­csos anyagból, készült lapok alsó oldala rovátkákkal vagy dudorokkal lehet el­látva, ami által két-két egymással érint­kező födőlap között számtalan apró csa­torna létesül, melyeken a szárítólevegő áthatol és a szárítandó terményhez jut. SZABADALMI IGÉKTEK. 1. A 70885. számú Szabadalomban vé­dett, szemes, gabonaneműek, csöves tengeri és effélék részére való szárító­berendezés további kiképzése, azáltal jellemezve, hogy a szárítandó anyagot vezető tér fenekét egymást tetőcserép­szerüen átfödő, likacsos, hőálló anyag­ból készült lapok képezik. 2. Az 1. igényben védett berendezés fo­ganatosítása alakja, azáltal jellemezve, hogy a vezetőtér fenekét képező la­pok fölülete kiemelkedésekkel vagy bemélyedésekkel van ellátva. wui nteamhi Tfúwwí* wowxUt i

Next

/
Thumbnails
Contents