72422. lajstromszámú szabadalom • Fékpofa szállítókosarak fölfogására

Megjelent 1918. évi julius hó 29-én. MAGT. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72422. szám. V/f. OSZTÁLY. Fékpofa szállítókosarak fölfogására. A T ILLACK EDUÁRD GÉPGYÁROS BERLINBEN. * A 69808. az. szabadalom pótszabadalifla, melynek bejelentési napja 1915 jnnins hó 18-ika. A találmány tárgya fékpofa szállító­kosarak fölfogására, különösen a 69808. számú szabadalomban védett fölfogó ké­szülékhez. A találmány lényege abban áll, hogy a súrlódási fölületen V-<alakú bordák van­nak kiképezve, amelyek a fából való ve­zető rudak megfelelő bevágásaiba fo­gódznak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tévő fékpofa egy fogánatosítási alakja példaíképen vázlatosan van föltüntetve. A súrlódási fölület több, a kosár esési irányával párhuzamos (v)-alakú (a) bor­dával van ellátva, amelyek a (c) vezető­rúd (b) hornyaiban csúszhatnak. A (v)­alalkú (a) hornyok a csúcspontban elő­nyösen négyszögletes keresztmetszetű (e) csatornákkal vannak ellátva. Ennek az elrendezésnek az a célja, hogy a fékező pofáknak nagyobb súrló­dási fölülete legyen és hogy a hornyokban lévő kenőolaj különösen nagy nyoomiáisi föllépésénél, aminő a teherkötél szakiadá­sánál bekövetkezik, a fölületekről az (a) hornyok (e) csatornáiban és ezekből föl-és lefelé kiszoríttassék. SZABADALMI IGÉNY. Fékpofa szállítókosarak fölfogására a 69808. sz. szabadalomban védett föl­fogókészülékhez, jellemezve azáltal, hogy úgy a fékező fölüleit, mint a ve­zetőrúd a kosár esési irányával pár­huzamosan kiképezett (v)-alakü bor­dákkal van ellátva, mimellett a bor­dák közötti hornyok csúcspontjaiban! csatornák, vannak kiképezve, amelyek nagy fékezési nyomás esetén az olaj lefolyására, szolgálnak. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents