72420. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés könyökcsövek, ívalakú csövek, kígyózó csövek és effélék előállítására

— 3 -mazható, hai^pm bármilyen falvastagság­gal bíró vas- és acélcsöveknél is és a fémnek kellő nyújthatása mellett hideg állapotban is foganatosítható. Hő alkal­mazása mellett azonban tekintélyesen csökkenthető az erőszükséglet és a mun­kaidő. Ezen eljárás lehetővé teszi leg­kisebb görbületi sugár mellett legnagyobb csőátmérővel bíró könyökcsöveik, vala­mint nagy csőátmérőjű, folytatólagos csavarvonalban kígyózó csövek előállítá­sát kicsiny görbületi sugár mellett. SZABADALMI IGÉMYEK. 1. Eljárás könyökcsövek, ívalakú csö­vek, kígyózó csövek és effélék elő­állítására, azáltal jellemezve, hogy a, megmunkálandó csövet excentrikus tágítás által hajlítjuk. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogan*­tjOsítására való húzó tövis, azáltal jel­lemezve, hogy a húzó tövis egyoldalú oldaltoldattal vagy kinyláló résszel van ellátva, melynek segítségével úgy tágítja ki a megmunkálandó csövét, hogy az meggörbül és kitágul. 3. A 2. igényben védett húzó tövis foga­natosítás! alakja, ázáltal jellemezve, hogy az egyoldalú .oldaltoldat vagy kinyúló rész az (a) vezetőszárlioz fer­dén, illetve excentrikusan csatlakozó (b) rész által képeztetik, melynek ke­resztmetszete a vezetőszárból kiin­dulva oly keresztmetszetté növekszik, melynek átmérője az előállítandó kö­nyökcső belső átmérőjének felel meg. 4. A 2. és 3. igényben védett húzó tövis foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a (b) rész ferde, letom­pított kúp alakjával bír és az (e) gyü­rüsi szeletben folytatódik. 5. A 3. vagy 4. igényben védett húzó tövis foganatosítás! alakja, azáltal jel­lemezve, hogy a ferde (b) resz excen­tricitásának síkjára keresztirányban is ferdén csatlakozik a vezetőszárhoz. (1 rajzlap melléklettel.) NIM nÉa ry^H VTfo oAaAo NYOMOÁJA IUKIH III

Next

/
Thumbnails
Contents