72414. lajstromszámú szabadalom • Kapáló-eke

szereive úgy, az (o) kapatortó rúd a ke­resztvas begörbített vége és a csavarcsap­szögek által bilincs módjára úgy függő­legies, minit vízszintes irányban beállítha­. tóan és szilárdan fagvatartatik. Az első kapáláshoz az 1. ábra (k) ken­gyelére akasztott (t) kis kapákat alkal­mazzuk* illetve erősítjük az (o) kapa­tartó rudaikhoz. A kapák távolságának szabályozására az (r) fejescsavart lazít­juk és a (p) keresztvasak széjjelhúzása után a csavart meghúzzuk. A vezetőkere­ket a kapálás mélysége szerint beállítjuk A második kapálásnál a töltögető (v). kapákat alkalmazzuk, melyek az első kapálásnál meglazított földet a vetemény tövére borítják. -Az efceszarvak egyiik ága mentén a kés­tisztító, illetőleg üSiztöke tartására való (x, y) szerkezet van alkalmazva. SZABADALMI IGÉNYIK. —•4 1. ,Kapáló eke, azáltal jellemezve, hogy a kettős tartórúddal bíró vezetőikerék­kel fölszerelt gerendelyhez csavar­csapszög körül elforgatható és helyze­tükbein a gerendelyhez beállíthatóan . erősített tartókengyel' által fogvat&r­tött ekeszarvak vannak erősítve. 2. Az 1. igényben védett kapáló eke fo­ganat osílási alakja, azáltal jellemezve,, hogy a gerendely hátsó végén lévő (n) béklyóban távolságukban beállít­ható (p) keresztvasak vannak, elren­dezve, melyek szabad végeiken a .mé­lyebben vagy magasabban beállítható' és elforgatható kapatartó (o) rudakat bilincsszerüen közrefogják, miáltal a kapálás és töltögetés szükség szerint állítható. 3. Az 1. igényben védett kapáló eke fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve^ hogy az egyik ekeszarvon az üsztölíe­tartó (x) horog és (y) késtartó van, alkalmazva. (1 KjiU* BMUékWtM.) % PAUM RÉ3Z^MV TÁMAAÁG NVONOAm BUMWfl*

Next

/
Thumbnails
Contents