72410. lajstromszámú szabadalom • Berendezés automobilok acetylénfényszóróinak menetközben való meggyújtására

Megjelent 1918. évi julius hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72410. szám. XX/a/2. OSZTÁLY Berendezés automobilok acetilénfényszóróinak menetközben való meggyújtására. FARKAS ANTAL EGYETEMI HALLGATÓ SZATMÁRNÉMETIBEN. a bejelentés napjai 1916 december hó 19-ike. Jelen találmány tárgya berendezés automobilok acetylénfényszóróinak me­netközben való meggyújtálsára és célja a fényszóróknak megállás nélküli meg­gyújtása egyszerű és olcsó eszközökkel. A berendezés lényegében a motor elek­tromos gyújtóforrásának magasfeszült­ségű áramkörébe , iktatott, a vezető ülésé­ről gombnyomással fölszerelt kontaktus szerkezetből áll, mely egyrészt a mótor elektromos magasfeszültségű áramköré­vel és másrészt a különlegesen kiképe­zett acetylénégőkkel áll vezető kapcso­latban, úgy hogy rendes körülmények között az égők á mótor áramköréből l<i vannak kapcsolva és csak a gomb meg­nyomása után kapcsolódnak be az áram­körbe, úgy hogy a magasfeszültségű áram ekkor egy pillanatra a gázzal át­áramoltatott égő gázkiömlési nyílása fö­lött lévő megszakított kontaktusok közoTt átugrik és ezáltal az égőt meggyújtja. Ily módon a mótor saját elektromos gyújtó­forrása a fényszórók meggyújtására föl­hasznádtatik. A berendezés" előnye a drága és kényelmetlen külön akkumulátornak az elesése, mimellett a berendezés rend­kívül olcsón előállítható és nagy bizton­sággal működik. A találmány tárgya a esat,olt rajzon példakép vett foganatosítási alákjában vázlatosan van föltüntetve. A berendezés két részből áll és pedig az (al, a2 . . .) égőkből és a mótor (b) szerelvénydeszkáján elhelyezett (c) kap­csolókészülékből. Az (al, a2) égők a gázkiömlési nyílás közelében csekély megszakítási közzel bíró (dl), illetőleg (d2) fémíkontaktusoik­kal vannak ellátva. Az égők sorosan van­nak egymással kapcsolva. A (c) kapcsolókészülék belsejében (v) rúgó hatása alatt állandóan kifelé szorí­tott (e) nyomógomb-orsóval van ellátva. Ezen orsóra a keresztben álló (f) fém­pálca van erősítve, mely rendesen a (c) kapcsolókészülék tokjában elhelyezett (g) fémpeckekkel érintkezik. A tok bel­sejében azonkívül a (h) fémpeckek van­nak megerősítve, míg a tok külső fölü­letén az (i, j és k) kontaktusok vannak alkalmazva. A berendezéshez tartozik meg a mótor (1) mágneskészüléke és (m) áramelosz­tója. Az (n) mótor a föltüntetett esetben négy (I, II, III, IV) hengerrel, illetőleg gyújtógyertyával van fölszerelve. Az (m) áramelosztó az (o) vezeték

Next

/
Thumbnails
Contents