72405. lajstromszámú szabadalom • Fésűs menetvágókéshez való készülék

esztergaitengely -forgatásakor .azután az (i) sablon csavar menetei egyszerűen le­másolódnak, vagyis azonos mélységgel és menetmagassággal képződnek a (j) mun­kadarabon. A leírt segédkészülék alkalmazása ál­tal egyrészt tanulatlan munkások is el­láthaiják a csavarvágás munkáját, más­részt pedig a napi teljesítőképesség is jelentékeny mérvben fokozódik. SZABADALMI IGÍKYEK, 1. Fésűs menetvágó késhez való készü­lék- csavarmeneteknek sablon szerinti vágására esztergákon, jellemezve egy, a fésüskésre rátolható, hozzá párni>­zamosan belállítható és rajta rögzít­hető vezető-, illetve másolószög által, melynek segélyével a fésűs kés az esz­tergán történő csavarvágás munkája közben egy, az esztergái ej tengelyére erősített sabloncsavar mentében ve­zetődik. 2. Az 1. igénypontban védett fésűs me­netvágó késhez való készülék egy ki­viteli alakja, jellemezve egy, a fésűs késen (a) oldlialólag megerősített kengyel (b) által, amelyben egy ve­zető-, illetve másolószög (d) a fésűs késsel (a) párhuzamosan kereszt- és hosszirányban, kellő távolságra be­állítható és ott rögzíthető, amely szög (d) csavarmetszés közben a sablon­osavar (i) meneteinek nekifekszik. (1 rajilap melléklettej.) MtLM RtszvémTlhMIWfe nyomcAm WIWTMI­I

Next

/
Thumbnails
Contents