72398. lajstromszámú szabadalom • Riasztószerkezet

Megjelent 1918. évi Július hó 89-éii. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 72898. az ám. XVIII/b. OSZTÁLY. Riasztószerkezet. PIHERA CAMILLO ÓRNAGY KORNEUBURGBAft. A bejelentés napja 1917 julius hó 10-ike. A találmány tárgya riasztószerkezet, amely helyiségeknek, nevezetesen lakás­ajtónak, szekrényajtónak vagy hasonló­nak avatatlan nyitását hangjelzéssel adja tudtul. A mellékelt rajz 1. ábrája a szerkezet metszete áran> hálózathoz_/kapcsolható megoldásban, 2. ábra pedig oly szerkezet, mely ön­álló áramforrással van fölszerelve. A belső ajtóra (b) kampók révén sze­relhető az (a) fatqmb, úgy hogy ez a kulcslyukat vagy az ajtózárat elfödi. A fatömb a fölcsavart (c) süveggel van el­látva, amelybe ösmert szerkezetű (d, f) rugalmas kontaktusok vannak szerelve, -amelyekhez a (g, h) .elektromos vezetékére vannak kapcsolva. Az (a) fatömbben mozgatható (i) ' fadugasz feje a (c) sü­vegbe nyúlik, másik vége pedig a kulcs­lyukba tolandó. A (g, Ji) vezetékedet a .csengőáramkörhöz kapcsoljuk. Ha avatatlanul, kívülről (a rajz szerint jobboldalról) megkísérlik az ajtó nyitá­siát, úgy hogy kulcsot tolnak a kulcs­lyukba, ezáltal az (i) fadugasz benyomó­dik és a (d, f) kontaktust zárja, miáltal a csengő megszólal. A 2. ábrabeli szerkezet az előbbitől csak abban tér el, hogy az elektromos csengő az (a) fatömb (k) födelére van szerelve, míg az áramot szolgáltató (m) száraz elem magában a födél belsejében van elhelyezve. A kontaktust itt is a kulcsnak az (i) fadíjgaszra kifejtett nyo­mása zárja, miáltal az (1) harang meg­szólal. SXABADALIB I«ÚTTKK. 1. Riasztószerkezet, jellemezve az ajtó­zárra alkalmazandó, (d, f) kontaktu­sokat tartalmazó fölcsavart (c; süveg­gel ellátott (a) fatömb által, melyből a fejével a süvegbe nyúló, kiálló vé­gével pedig a kulcslyukba hatoló (i) ladugasz emelkedik ki, úgy hogy a kulcsnak a kulcslyukba való tolása­kor a fadugaszra gyakorolt nyomás az elektromos csengő áramkörébe iktatott kontaktust zárja. 2. Az 1. alatt igényelt riasztószerkezet megoldási alakja, melyet az jellemez, hogy az (a) fatömbre szerelt (k) fö­délre elektromos (1) csöngőt hord, belsejében pedig száraz elem van el­rendezve a szerkezet áramforrása gyanánt. (1 rajzlap melléklettelj PULLM TAMMAO 1'll«0< II MMmm

Next

/
Thumbnails
Contents