72397. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes acetylénlámpa

Megjelent 1918. évi julius hó 29-én. MAGY. ^fcs KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72B97. szám. II/d. OSZTÁLY. Egyetemes acetilénlámpa. LUNZER KONRÁD, A CS. K. OSZTRÁK ÁLLAMVASUTAK GEPÉSZETI FŐBIZTOSA LINCBEN. A bejelentés napja 1917 szeptember h<. 11-ike Elsőbbsége 1915 április hó 29-ike. A jelen találmány tárgya különösen mozdonyvezető célokra alkalmas acety­lénlámpa, amelynek szerkezete a rajz 1—4. ábráján van föltüntetve. Az ilyen­fajta ismert lámpákkal szemben a talál­mány tárgya újszerű változatokat tüntet föl, és áll két (Rl) és (R2) reflektorból, amelyek a főztük lévő (Fb) lángzó fé­nyét ellenkező irányokba vetítik. A 0.5—0.6 mm. vastag alumínium- vagy vasbádogból készült, belül nikkelezeti reflektorok úgy vannak elrendezve, .hogy az (Rl) reflektoy az álló kazán felé, az (R2) reflektor pedig a szerkocsi felé van fordítva. A fölös fény elzárására a külön­böző nagyságú álló kazánoknál az (Rl) reflektornál a (Bl) ellenzőberendezés szolgál, míg a lámpának vizsgáló lámpa gyanánt való alkalmazásánál az (R2) ref­lektornál a lecsappantható (Seb) ernyő van alkalmazva. A reflektorok kerületén kívül a kárbidtartályon állóan van a víz­tartály elrendezve. Mind a két (W) és (G) tartály Mannesanann-csövekből van előállítva és a rozsdásodás megakadályo­zására belül és kívül védömázzal van el­látva. A lámpa fölfüggesztésére egy föl­függesztőtartó szolgál, amely egyrészt a }.//:<!Uiríúlyna szögecselt (Hl) hüvely ái.gélyéx el két (Sl) és (S2) szorítócsavar útján van megerősítve és a két reflektor között lévő középsíkban és az utóbbiak körül fölfelé vezetve, egy vízszintesen le­görbített (H) fogantvöban végződik. A föl­függesztőtartó fogantyú gyanánt való ki­képzésének célja, hogy a lámpát ne csak lógó-, hantán kézilámpa gyanánt is hasz­nálhassuk. A fölíüggesiztőtartó előállítá­sára egy kerekvaspálcát használunk. SZABADALMI iaiKTIK. 11 Egyetemes acetylénliámpa, jellemezve két reflektor elrendezése által, ame­lyek a köztük lévő lángzó fényét el­lenkező irányokba vetítik és egy, azok kerületén kívül a kárbidtartályon álló víztartály által, amely utóbbiak Man­nesmann-csövekből vannak készítve. 2. Az 1. igény szerinti acetylénlámpa fo­ganatosítási alakja, jellemezve egy, a kárbidtartályra (Hl) hüvely által rá­erősített és a két reflektor középsík­jában, az utóbbiak körül fölfelé veze­tett, vízszintesen lefelé görbített (H) fogantyúval ellátott fölfüggesztótartó által. (2 rajalap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents