72386. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos fűtőtestek előállítására fémkiröpítő eljárás alapján

különösen ha a (Ifi) sáv csavarmenete igen keskeny, a sáv egyes menetei között vezető összeköttetést létesítenie, ami az (1) testnek fűtőelem gyanánt való hasz­nálatát lehetetlenné tenné. A 4. ábra szerinti (14) és (15) fölüle­tek ezen szórást megakadályozzák, úgy hogy a (16) sáv éles széleket kap. A (12) pofa beállítása révén a (16) sávna'k szé­lessége megállapíttatik. A (3) befogótok és (8) szupport forgásszám viszonyának változtatása által a (16) csavarmenet kü­lönböző emelkedése érhető el. A divergáló (14, 15) fölületek üregesen képezhetők ki, úgy hogy azokban hűtő­víz keringhet, miáltal a kiröpített fém­nők a fölületekre való lecsapása meggá­tolható. Szabadalmi IOÉHYEK 1. Berendezés elektromos fűtőtestek előállítására a fémkiröpítöeljárás alapján, azáltal jellemezve, hogy egy esziergapadszerű berendezésben be­fogott csőalakú testre egy vezetőorsó által mozgatott permetező segélyével ráröpített fémsugár éles határolására egy a permetező felé divergáló fölü­lete'kkel ellátott vezetősaiblon szolgál. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés egy foganatosítási alakja, jellemezve a csőalakú test befogására és forga­tására szolgáló pad, egy vezetőorsó­val mozgatható permetező és egy a permetező előtt elrendezett vezető­sablon által. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti beren­dezés egy foganatosítási alakja azál­tal jellemezve, hogy a vezetősabloii divergáló felületeinek egymástól való távolsága beállítható. 4. Az 1. és 2. igénypont szerinti beren­dezés egy foganatosítási alakja azáltal jellemezve, hogy a vezetősablon di­vergáló fölületei üregesek hűtővíz be­vezetése céljából. (1 rajilap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents